General principles of law and taxation

Krzysztof Lasiński-Sulecki

Nicolaus Copernicus University in Toruń , Poland
https://orcid.org/0000-0002-8380-8392

Wojciech Morawski

Nicolaus Copernicus University in Toruń , Poland
https://orcid.org/0000-0002-2396-9434

Ewa Prejs

Nicolaus Copernicus University in Toruń , Poland
https://orcid.org/0000-0003-1106-4387


Abstract

Although the general principles of law at first sight do not bring about numerous associations with the sphere of taxation where the processes of compliance with legal rules or applying them must end with a precise numerical result, both the relevance and the significance of these principles in the sphere of tax law are more and more noticeable. The principle of proportionality has been invoked in probably every second VAT judgment of the Court of Justice for years. The principle of legal certainty has made its way to the case law of the said court as well as the Constitutional Tribunal in Poland. The importance of other principles is definitely on the rise.

Keywords:

principles, rules, proportionality, legal certainty

Arnull, Anthony. The General Principles of EEC Law and Individual. London and Leicester: Leicester University Press, 1990.

Blundell, David. “Ultra Vires Legitimate Expectations.” Judicial Review 10 (2005): 147–155. DOI: https://doi.org/10.1080/10854681.2005.11426428

Borucka-Arctowa, Maria. “Zaufanie do prawa jako wartość społeczna i rola sprawiedliwości proceduralnej.” In Maria Borucka-Arctowa et al., Teoria prawa, filozofia prawa, współczesne prawo i prawoznawstwo, 15–28. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1998.

Brzeziński, Bogumił, and Krzysztof Lasiński-Sulecki. “Poland.” In A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance, edited by Karen Brown, 267–276. Springer, 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-007-2342-9_13

Brzeziński, Bogumił. “Zasady ogólne prawa podatkowego (próba inwentaryzacji).” Kwartalnik Prawno-Finansowy, no. 1 (2018): 23–46.

Brzeziński, Bogumił. “Zasady ogólne prawa podatkowego.” Toruński Rocznik Podatkowy 2015: 4–18.

Buehler, Alfred G. “Ability to Pay.” Tax Law Review 1, Issue 3 (1946): 243–258.

Galster, Jan. “Zasada nienazwana jako kategoria konstytucji.” In Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w nowej konstytucji, edited by Krzysztof Wójtowicz, 63–66. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Gomułowicz, Andrzej. “Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodatkowania – zasady i kontrowersje.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 3 (2005): 19–33.

Gorgol, Andrzej. “Structuring of Statutory Values of Polish Tax Procedures.” Review of European and Comparative Law 44, no. 1 (2021): 19–36. DOI: https://doi.org/10.31743/recl.11311

Graetz, Michael J. “Retroactivity revisited.” Harvard Law Review 98 (1985): 1820–1841. DOI: https://doi.org/10.2307/1341066

Gribnau, Hans. “Equality, Legal Certainty and Tax Legislation in the Netherlands: Fundamental Legal Principles as Checks on Legislative Power: A Case Study.” Utrecht Law Review 9, Issue 2 (2013): 52–74. DOI: https://doi.org/10.18352/ulr.227

Kordela, Marzena. “Pewność prawa jako wartość konstytucyjna.” In Wykładnia Konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, edited by Marek Smolak, 149–160. Warszawa: Wolters Kluwer, 2016.

Lasiński-Sulecki, Krzysztof, Wojciech Morawski, and Jowita Pustuł. “Depicting National Tax Legislation: Poland.” In Tax Legislation. Standards, Trends and Challenges, edited by Włodzimierz Nykiel, and Małgorzata Sęk, 333–354. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business, 2015.

Lasiński-Sulecki, Krzysztof. “Italmoda: Does the EU VAT Directive the Source of Individual’s Obligations.” International VAT Monitor, no. 5 (2015): 300–304.

Mik, Cezary. Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa: C.H. Beck, 2000.

Mudrecki, Artur. Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.

Orłowski, Janusz. “Konstytucyjna zasada powszechności opodatkowania. Wybrane zagadnienia.” Studia Prawnoustrojowe, no. 2 (2013): 81–100.

Pietraś, Ziemowit Jacek. Prawo wspólnotowe i integracja europejska. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006.

Pietrasz, Piotr. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007.

Prebble, Rebecca, and John Prebble. “Does the Use of General Anti-Avoidance Rules to Combat Tax Avoidance Breach Principles of the Rule of Law – A Comparative.” Saint Louis University Law Journal 55 (2010): 21–46.

Pross, Achim, Sandra Knaepen, and Mark Johnson. “Embracing Tax Certainty through Improved Dispute Resolution.” International Tax Review 28, Issue 10 (2017): 16–22.

Pułło, Andrzej. Zasady ustroju politycznego państwa. Zarys wykładu. Gdańsk: GSW Wydawnictwo, 2018.

Tridimas, Takis. The General Principles of EC Law. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Tuleja, Piotr. “Pojęcie zasady konstytucyjnej.” In Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w nowej konstytucji, edited by Krzysztof Wójtowicz, 7–22. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.

Vroom, Cynthia A. “Equal Protection versus the Principle of Equality: American and French Views on Equality in the Law.” Capital University Law Review 21 (1992): 199–224.

Zirk-Sadowski, Marek. Prawo a uczestniczenie w kulturze. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998.

Download

Published
2022-03-10


Lasiński-Sulecki, K., Morawski, W., & Prejs, E. (2022). General principles of law and taxation. Review of European and Comparative Law, 48(1), 85–101. https://doi.org/10.31743/recl.12438

Krzysztof Lasiński-Sulecki  kls@umk.pl
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Dr. habil., Associate Professor, Director of the Centre of Fiscal Studies, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń; correspondence address: ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń, Poland.

https://orcid.org/0000-0002-8380-8392
Wojciech Morawski 
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Dr. habil., Associate Professor, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń; correspondence address: ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń, Poland.

https://orcid.org/0000-0002-2396-9434
Ewa Prejs 
Nicolaus Copernicus University in Toruń

Dr., Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń; correspondence address: ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń, Poland.

https://orcid.org/0000-0003-1106-4387License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY