Administration of the Estate under Regulation (EU) No. 650/2012

Jacek Górecki

University of Silesia in Katowice , Poland
https://orcid.org/0000-0002-0812-1654


Abstract

In the period between the deceased person’s death and division of assets in the deceased person’s estate among the heirs, an essential matter is administration of the estate. Persons exercising such administration should have adequate competences allowing them to perform factual and legal acts in relation to assets in the succession estate. The range of such persons and the scope of their competences differ in specific Member States of the EU. The law applicable to the administration of the estate, as well as other matters relating to succession, is currently designated by the Regulation (EU) No. 650/2012. This article is devoted to an analysis of the provisions of that Regulation on the administration of the estate. In addition, the article discusses the issue of qualifying the institution of succession administration as applicable in Poland with regard to an enterprise belonging to the succession estate. As a result of the investigations made, it can be concluded that administration of the estate is governed by the law applicable to the entirety of succession matters (lex successionis). This is the case also in respect of the succession administration recently introduced in Poland. Grounds for a different treatment of the succession administration cannot be found in Art. 30 of Regulation (EU) No. 650/2012.

Keywords:

succession, administration of the estate, executor of testament, succession administration

Bieluk, Jerzy. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Biernat, Jakub. “Artykuł 59 [Przyjmowanie dokumentów urzędowych].” In Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, edited by Mariusz Załucki, 326–332. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Blicharz, Rafał. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku. Warsaw: Difin, 2019.

Budzikiewicz, Christine. “Effects of the Certificate.” In The EU Succession Regulation. A Commentary, edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi, and Heinz-Peter Mansel, 769–794. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311.071

Contaldi, Gianluca. “Special Rules on the Appointment and Powers of an Administrator of the Estate in Certain Situations.” In The EU Succession Regulation. A Commentary, edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi, and Heinz-Peter Mansel, 417–429. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311.031

Contaldi, Gianluca. “Special Rules Imposing Restrictions Concerning or Affecting the Succession in Respect of Certain Assets.” In The EU Succession Regulation. A Commentary, edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi, and Heinz-Peter Mansel, 430–441. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311.032

Dadańska, Katarzyna Anna. “O realizacji zasady jednolitości statutu spadkowego w świetle rozporządzenia nr 650/2012.” Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 19 (2016): 65–87.

D’Alessandro, Elena. “Staying of Recognition Proceedings.” In The EU Succession Regulation. A Commentary, edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi, and Heinz-Peter Mansel, 561–566. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311.044

Dutta, Anatol. “Art. 30 EuErbVO.” In Münchener Kommentar. Band 10, Internationales Privatrecht I, edited by Jan von Hein, 1569–1572. München: C.H. Beck, 2015.

Fischer-Czermak, Constanze. “Anwendbares Recht.” In Europäische Erbrechtsverordnung, edited by Martin Schauer, and Elisabeth Scheuba, 43–55. Wien: Manz, 2012.

Górecki, Jacek. Europejskie poświadczenie spadkowe – nowy sposób potwierdzania praw do majątku spadkowego, Rejent 9 (2015): 9–28.

Górecki, Jacek. “Prawo właściwe dla czynności prawnych związanych z zarządem sukcesyjnym.” Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 26 (2020): 189–208. DOI: https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.11

Kapkowski, Rafał, and Marta Kaufmann. “Charakter prawny zarządcy sukcesyjnego na tle pokrewnych instytucji zarządu masą spadkową.” Rejent 7 (2019): 54–88.

Kopaczyńska-Pieczniak, Katarzyna. “Status prawny zarządcy sukcesyjnego.” Przegląd Prawa Handlowego 12 (2018): 4–11.

Kopystyński, Konrad. “Zarządca sukcesyjny jako przedsiębiorca.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 6 (2019): 18–24. DOI: https://doi.org/10.33226/0137-5490.2019.6.3

Kozioł, Agata. “System administracji spadku w porządkach prawnych państw kręgu anglosaskiego.” Rejent 2 (2006): 119–132.

Köhler, Andreas. “EuErbVO.” In Internationales Erbrecht, edited by Walter Gierl, Andreas Köhler, Ludwig Kroiß, and Harald Wilsch, 17–149. Baden Baden: Nomos, 2020.

Kreße, Bernhard. “Creation of a European Certificate of Succession.” In The EU Succession Regulation. A Commentary, edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi, and Heinz-Peter Mansel, 673–685. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311.064

Kreße, Bernhard. “Purpose of the Certificate.” In The EU Succession Regulation. A Commentary, edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi, and Heinz-Peter Mansel, 686–698. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311.065

Lagarde, Paul. “Applicable Law.” In EU Regulation on Succession and Wills. Commentary, edited by Ulf Bergquist, Domenico Damascelli, Richard Frimson, Paul Lagarde, Felix Odersky, and Barbara Reinhartz, 119–182. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2015.

Looschelders, Dirk. In Nomos Kommentar. Band 6. Rom-Verordnungen, edited by Rainer Hüßtege, and Heinz-Peter Mansel, 806–847, 910–987. Baden Baden: Nomos, 2015.

Machnikowska, Anna. “Artykuł 30 [Szczególne przepisy nakładające ograniczenia dotyczące dziedziczenia lub wpływające na nie w odniesieniu do niektórych składników majątku].” In Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, edited by Mariusz Załucki, 229–241. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Mansel, Heinz-Peter. “Acceptance of Authentic Instruments.” In The EU Succession Regulation. A Commentary, edited by Alfonso-Luis Calvo Caravaca, Angelo Davi, and Heinz-Peter Mansel, 625–663. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316422311.061

Margoński, Marcin. “Artykuł 29 [Szczególne przepisy dotyczące wyznaczania zarządcy spadku oraz jego uprawnienia w niektórych sytuacjach].” In Komentarze Prawa Prywatnego, T. VI B, Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz, edited by Konrad Osajda, 64–67. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Mataczyński, Maciej. “Przepisy ograniczające dziedziczenie na tle art. 30 rozporządzenia spadkowego.” In Nowe europejskie prawo spadkowe, edited by Maksymilian Pazdan, and Jacek Górecki, 282–315. Warsaw: Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Müller-Lukoschek, Jutta. Die neue EU-Erbrechtsverordnung. Bonn: Deutscher Notarverlag, 2013.

Nietner, Sarah. Internationaler Entscheidungseinklang im europäischen Kollisionsrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016. DOI: https://doi.org/10.1628/978-3-16-154342-5

Nordmeier, Carl Friedrich. “Artikel 69 Wirkungen des Zeugnisses.” In Nomos Kommentar. Band 6. Rom-Verordnungen, edited by Rainer Hüßtege, and Heinz-Peter Mansel, 1079–1086. Baden Baden: Nomos, 2015.

Osajda, Konrad. Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law i civil law. Warsaw: C.H. Beck, 2009.

Pacek, Paulina. “Wykonawca testamentu, a zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – wybrane zagadnienia.” Rejent 6 (2019): 59–83.

Pazdan, Maksymilian. In Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, edited by Maksymilian Pazdan, 1162–1189. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Pazdan, Maksymilian. “Zarządca sukcesyjny a wykonawca testamentu.” In Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, edited by Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, and Bogusław Sołtys, 885–894. Wrocław: Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, 2018.

Pazdan, Maksymilian. “Zarząd sukcesyjny – aspekty kolizyjnoprawne.” In Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi A. Strzępce, edited by Ewa Zielińska, Piotr Pinior, Paweł Relidzyński, Wojciech Wyrzykowski, and Mateusz Żaba, 67–77. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Pazdan, Maksymilian. “O rozgraniczeniu statutów i wsysaniu regulacji prawnej (na przykładzie prawa stosowanego do oceny różnych aspektów powołania i funkcjonowania wykonawcy testamentu i zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwem).” Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 27 (2021): 159–177. DOI: https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.27.06

Reinhartz, Barbara. “European Certificate of Succession.” In EU Regulation on Succession and Wills. Commentary, edited by Ulf Bergquist, Domenico Damascelli, Richard Frimson, Paul Lagarde, Felix Odersky, and Barbara Reinhartz, 245–298. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2015.

Stec, Piotr. “Artykuł 29 [Szczególne przepisy dotyczące wyznaczania zarządcy spadku oraz jego uprawnienia w niektórych sytuacjach].” In Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012, edited by Mariusz Załucki, 223–229. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Szczurowski, Tomasz. “Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 11 (2018): 31–36.

Wieczorek, Anna. “Ustalenie prawa właściwego w świetle rozporządzenia spadkowego nr 650/2012.” Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 21 (2017): 69–93.

Zachariasiewicz, Maria Anna. “Przepisy wymuszające swoje zastosowanie a statut spadkowy.” In Nowe europejskie prawo spadkowe, edited by Maksymilian Pazdan, and Jacek Górecki, 316–339. Warsaw: Lex a Wolters Kluwer business, 2015.

Zachariasiewicz, Maria Anna. “Artykuł 30 [Szczególe przepisy nakładające ograniczenia dotyczące dziedziczenia lub wpływające na nie w odniesieniu do niektórych składników majątku].” In Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, edited by Maksymilian Pazdan, 1225–1234. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Załucki, Mariusz. “Artykuł 62 [Ustanowienie europejskiego poświadczenia spadkowego].” In Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, edited by Mariusz Załucki, 334–340. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Żarnowiec, Łukasz. Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych – na styku statutów. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Żarnowiec, Łukasz. “Wpływ przepisów wymuszających swoje zastosowanie na rozstrzyganie spraw spadkowych pod rządami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012.” Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 25 (2019): 43–65. DOI: https://doi.org/10.31261/PPPM.2019.25.03

Download

Published
2021-12-07


Górecki, J. (2021). Administration of the Estate under Regulation (EU) No. 650/2012. Review of European and Comparative Law, 47(4), 27–47. https://doi.org/10.31743/recl.12847

Jacek Górecki  jacek.gorecki@us.edu.pl
University of Silesia in Katowice

Prof. Dr. habil. Jacek Górecki, Professor, Faculty of Law and Administration, University of Silesia in Katowice; correspondence address: Bankowa 11B, 40-007 Katowice, Poland; e-mail: jacek.gorecki@us.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-0812-1654.

https://orcid.org/0000-0002-0812-1654License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY