Death in Times of SARS-CoV-2 Pandemic. Legal Regulations of the Burial of the COVID-19 Deceased in Poland

Elżbieta Szczot

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0002-8360-4250


Abstract

The article discusses the issues of death in times of the SARS-CoV-2 pandemic and burial of the COVID-19 deceased. It also presents some currently binding legal regulations as well as restrictions and obligations for the organizers of the funeral connected with the infection of the deceased with COVID-19. Moreover, it shows the influence of state law on funeral regulations in the denominational form and the cult of memory of the dead.

Keywords:

SARS-CoV-2 pandemic, COVID-19, death, corpse, funeral, religious cult

Coronavirus (COVID-19) disease pandemic – Statistics & Facts. Accessed August 20, 2021. https://www.statista.com/statistics/1093256/novel-coronavirus-2019ncov-deaths-worldwide-by-country/.

Drulis-Kawa, Zuzanna. “Koronawirus SARS-CoV-2 – biologia, wykrywanie i zwalczanie.” Przegląd Uniwersytecki On-line. Accessed August 14, 2021. https://uni.wroc.pl/koronawirus-sars-cov-2-biologia-wykrywanie-i-zwalczanie/.

Decision No 1082/2013/EU of the European Parliaments and of the Council of 22 October 2013 on serious cross-border threats to health and repealing Decision No 2119/98/EC, Official Journal of the European Union L 293/1. Accessed August 10, 2021. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D1082&from=PL.

Duszyński, Jerzy, Aneta Afelt, Anna Ochab-Marcinek, Radosław Owczuk, Krzysztof Pyrć, Magdalena Rosińska, Andrzej Rychard, and Tomasz Smiatacz. “Zrozumieć Covid-19. Opracowanie Zespołu ds. Covid-19 przy Prezesie Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk: 14 września 2020.” Accessed August 18, 2021. https://informacje.pan.pl/images/2020/opracowanie-covid19-14-09-2020/ZrozumiecCovid19_opracowanie_PAN.pdf.

European Council. “Conclusions by the President of the European Council following the video conference on COVID-19.” Issued on March 10, 2020. Accessed August 10, 2021. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/03/10/statement-by-the-president-of-the-european-council-following-the-video-conference-on-covid-19/.

Gardocka, Teresa. “Czy zwłoki ludzkie są rzeczą i co z tego wynika?.” Accessed August 20, 2021. https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/77834/17_T_Gardocka_Czy_zwloki_ludzkie_sa_rzecza_i_co_z_tego_wynika.pdf.

Główny Urząd Statystyczny. “Analizy statystyczne 06/2021, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2021.” Warszawa: lipiec 2021. Accessed August 3, 2021. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/sytuacja-spoleczno-gospodarcza-kraju-w-pierwszym-polroczu-2021-r-,1,110.html.

Gołąb, Jan. Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym i polskim. Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2004.

Kostyńska, Marlena. “Koronawirus SARS-CoV-2 – słowniczek pojęć, które warto znać.” Published March 16, 2020. Accessed August 12, 2021. https://www.medonet.pl/zdrowie,koronawirus-sars-cov-2---slowniczek-pojec--ktore-warto-znac,artykul,70847711.html.

Kruszewska, Danuta. “Współczesne zoonozy – klątwa XXI wieku.” Życie Weterynaryjne 95(7) (2020): 405–413. Accessed August 10, 2021. https://www.vetpol.org.pl/dmdocuments/ZW-07-2020-02.pdf.

Krzewiecki, Jarosław. “Relacje Kościół-Państwo w Polsce wobec Covid-19.” Kościół i Prawo 9(22), no. 1 (2020): 83–100. DOI: https://doi.org/10.18290/kip2091-5

Mieszkowski, Łukasz. Największa. Pandemia hiszpanki u progu niepodległej Polski. Warsaw: Wydawnictwo Polityka, 2020.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (International Institute of Molecular and Cell Biology in Warsaw, IIMCB). Information as of November 10, 2020, “Struktura RNA genomu koronawirusa SARS-CoV-2 szczegółowo zbadana.” Accessed August 20, 2020. https://www.iimcb.gov.pl/pl/aktualnosci/aktualne-informacje/1205-struktura-rna-genomu-koronawirusa-sars-cov-2-szczegolowo-zbadana.

Mska. “Państwowy pogrzeb Krzysztofa Pendereckiego za rok. W drugą rocznicę śmierci kompozytora pandemia osłabnie.” Published March 27, 2021. Accessed August 20, 2021. https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,26924960,panstwowy-pogrzeb-krzysztofa-pendereckiego-za-rok-w-druga.html.

Myszona-Kostrzewa, Katarzyna. “Wolność uprawiania kultu religijnego w Polsce w czasie zarazy – analiza przypadku.” Studia Iuridica 86 (2020): 183–195. Accessed August 25, 2021. file:///tmp/pdf-01.3001.0014.9748.pdf. DOI: https://doi.org/10.31338/2544-3135.si.2020-86.12

Ogrodnik, Łukasz. “Słowacja w walce z pandemią COVID-19 i jej skutkami dla gospodarki.” Accessed August 12, 2021. https://pism.pl/publikacje/Slowacja_w_walce_z_pandemia_COVID19_i_jej_skutkami_dla_gospodarki.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy. “Pochówek i ceremonia pogrzebowa w dobie pandemii koronawirusa.” Accessed August 18, 2021. http://pliki.diecezja.sosnowiec.pl/20210318/Poch%C3%B3wek_i_ceremonia_pogrzebowa_w_dobie_pandemii_koronawirusa.pdf.

Perszon, Jan. Na brzegu życia i śmierci, zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1999.

Rommel, Alexander, Elena von der Lippe, Dietrich Plass, Thomas Ziese, Michaela Diercke, Matthias An der Heiden, Sebastian Haller, and Annelene Wengler. “The COVID-19 Disease Burden in Germany in 2020—Years of Life Lost to Death and Disease Over the Course of the Pandemic.” Accessed August 12, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33634787/. DOI: https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0147

Rzecznik Praw Obywatelskich. “Koronawirus. Rozporządzenie rządu z 31 marca o ograniczeniach poruszania się – krytyczna ocena RPO.” Published April 3, 2020. Accessed August 20, 2021. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-rozporzadzenie-rzadu-z-31-marca-krytyczna-ocena-rpo%C2%A0.

Sobczak, Jacek, and Maria Gołda-Sobczak. “Prawo do grobu jako problem kulturowy i prawny.” Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 1(241) (2018): 197–219. DOI: https://doi.org/10.31743/zn.2018.61.1.197-219

Śliwka, Marcin, and Anita Gałęska-Śliwka. “Prawo do godnej śmierci pacjentów niezdolnych do podjęcia decyzji.” Medycyna Paliatywna w Praktyce 6, no. 1 (2012): 15–22. Accessed August 10, 2021. https://journals.viamedica.pl/palliative_medicine_in_practice/article/view/28512/23282.

Szczepanik, Melchior, and Jolanta Szymańska. “Reakcja Unii Europejskiej na epidemię koronawirusa.” Biuletyn, no. 48 (1980), 17 March 2020, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Accessed August 20, 2021. https://pism.pl/publikacje/Reakcja_Unii_Europejskiej_na_epidemie_koronawirusa.

Wawrzyniak, Agata, Karolina Kuczborska, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Będzichowska, and Bolesław Kalicki. “Koronawirus 2019-nCoV – transmisja zakażenia, objawy i leczenie.” Pediatr Med Rodz 15, no. 4 (2019): c1–c5. Accessed August 10, 2021. https://www.pfizerpro.com.pl/sites/default/files/pediatria_4_2019_wawrzyniak_koronawirus_2019-ncov_pl.pdf. DOI: https://doi.org/10.15557/PiMR.2020.0001

Download

Published
2021-12-07


Szczot, E. (2021). Death in Times of SARS-CoV-2 Pandemic. Legal Regulations of the Burial of the COVID-19 Deceased in Poland. Review of European and Comparative Law, 47(4), 135–156. https://doi.org/10.31743/recl.13024

Elżbieta Szczot  eszczot@kul.pl
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Dr. habil. Elżbieta Szczot, Associate Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin; correspondence address: ul. Spokojna 1, 20-074 Lublin, Poland; e-mail: elzbieta.szczot@kul.pl; https://orcid.org/0000-0002-8360-4250.

https://orcid.org/0000-0002-8360-4250License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY