Solvency Test in Polish Simple Joint-Stock Company: A Review and Comparative Analysis

Andrzej Herbet

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland
https://orcid.org/0000-0002-5835-7438

Natalia Wielgat

Polish Academy of Science , Poland
https://orcid.org/0000-0003-2077-8672


Abstract

The subject of the article is a comparative analysis of the solvency test - a legal instrument that conditions causa societatis payments for limited liability companies upon ascertaining their impact on its future liquidity (ability to pay debts as they come due), which has recently been incorporated into the Polish legal system with reference to a simple joint-stock company (pol. Prosta Spółka Akcyjna) (Article 30015 § 5 of Polish Commercial Companies Code). Considering that the solvency test originated in common law, the comparative analysis of the instrument in question was set against the background of selected foreign legal systems, i.e., the law of New Zealand, United States and the United Kingdom, where the solvency test is shaped much differently than the polish one.

Keywords:

solvency test, Article 300(15) CCC, distribution to shareholders, legal capital, creditor’s protection

Adamus, Rafał. Prawo upadłościowe. Komentarz. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

American Bar Association. Committee on Corporate Laws. Model Business Corporation Act: Official Text with Official Comment and Statutory Cross-References (December 2020). https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/2020_mbca.pdf.

Artur, Nowacki. “Niewypłacalność płynności jako przesłanka ogłoszenia upadłości.” Przegląd Prawa Handlowego 8 (September 2020): 4–12.

Bachner, Thomas. Creditor Protection in Private Companies Anglo-German Perspectives for a European Legal Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511576553

Committee The State Bar of California. Revisions to Streamline and Update Corporation Code Provisions Relating to Distributions and Repurchases of Shares Legislative Proposal (bls-2011-01) (April 2010).

Engert, Andreas. “Life Without Legal Capital: Lesson from American Law.” Working Paper, Ludwig Maximilians Universität München (27 February 2006): 1–56. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882842.

Filipiak, Patryk. In System Prawa Handlowego. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, edited by Anna Hrycaj, Andrzej Jakubecki, and Antoni Witosz. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Gajownik-Zienkiewicz, Jowita. “Kilka uwag o teście wypłacalności.” Przegląd Prawa Handlowego 9 (September 2011): 55–56.

Hannigan, Brenda. Company Law. Oxford: Oxford University Press, 2018. DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780198787709.001.0001

Haynes, Christopher I. “The Solvency Test: A New Era in Directorial Responsibility.” Auckland University Law Review 7 (1996): 125–141.

Heaton, John B. “Solvency Test.” The Business Lawyer 62, no. 3 (2007): 983–1006. http://www.jstor.org/stable/40688428.

Herbet, Andrzej. “Kapitał akcyjny prostej spółki akcyjnej i jego funkcje.” In Kodeks spółek handlowych po 20 latach, edited by Marek Leśniak, Bogusław Sołtys, and Maciej Skory. Wroclaw: Wolters Kluwer, 2021 (in print).

Komarnicki, Igor, “Ograniczenia wypłat na rzecz akcjonariuszy w prawie europejskim.” In Europejskie prawo spółek – t. I. Instytucje prawne dyrektywy kapitałowej, edited by Mirosław Cejmer, Jacek Napierała, and Tomasz Sójka. Cracow: C.H. Beck, 2004.

Kubiczek, Marcin, and Bartosz Sokół. “Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji.” Doradca Restrukturyzacyjny 1 (2016): 104–115.

Kuhner, Christoph. “The Future of Creditor Protection Through Capital Maintenance Rules in European Company Law.” In Legal Capital in Europe, edited by Marcus Lutter. European Company and Financial Law Review, Special Volume 1 (2006): 341–364. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110926583.341

Mączyńska, Elżbieta. “Ocena kondycji przedsiębiorstwa: Uproszczone metody.” Życie Gospodarcze 38 (1994): 42–45.

Mączyńska, Elżbieta, and Maciej Zawadzki. “Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw.” Ekonomista 2 (2006): 205–235.

Marek, Mirosław, Paweł Multaniak, Błażej Piechowiak, and Anna Szymańska. In Postępowanie restrukturyzacyjne. Komentarz praktyczny. Wzory pism i przykłady postępowań restrukturyzacyjnych, edited by Andrzej Głowacki, and Cezary Zalewski. Warsaw: C.H. Beck, 2020.

Mazgaj, Marcin. In Kodeks spółek handlowych. Komentarz, edited by Zbigniew Jara. Warsaw: C.H. Beck, 2020.

Opalski, Adam. “Prosta spółka akcyjna – nowy typ spółki handlowej (część I).” Przegląd Prawa Handlowego 11 (November 2019): 4–16.

Patryk, Filipiak. In Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, edited by Patryk Filipiak, and Anna Hrycaj. Warsaw: Wolters Kluwer, 2020.

Payne, Jennifer. “Legal Capital in the UK Following the Companies Act 2006. Rationality In Company Law: Essays in Honour of D.D. Prentice, J. Armour and J. Payne, eds., Hart Publishing.” Oxford Legal Studies Research Paper, no. 13 (October 2008): 1–45. https://ssrn.com/abstract=1118367.

Pellens, Bernhard, and Thorsten Sellholm. “Improving Creditor Protection Through IFRS Reporting and Solvency Tests.” In Legal Capital in Europe, edited by Lutter Marcus. European Company and Financial Law Review, Special Volume 1 (2006): 365–391. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110926583.365

Prusak, Błażej. Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warsaw: Difin, 2005.

Rickford, Jonathan. “Reforming Capital. Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance.” European Business Law Review 15 (April 2004): 919–1017.

Ross, Michael J. “Evaluation New Zealand’s Companies Law.” Agenda: A Journal of Policy Analysis and Reform 1, no. 2 (1994): 189–196. DOI: https://doi.org/10.22459/AG.01.02.1994.08

Scriggins, Larry. “The Model Business Corporations Act Financial Provisions: A Historical Snapshot.” Law and Contemporary Problems 76 (Winter 2011): 121–128.

Wawer, Małgorzata. In Kodek spółek handlowych. Komentarz, edited by Jacek Bieniak, Michał Bieniak, Grzegorz Nita-Jagielski, Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, Anna Rachwał, Marcin Spyra, Grzegorz Suliński, Marcin Tofel, Małgorzata Wawer, and Robert Zawłocki. Warsaw: C.H. Beck, 2020.

Zimmermann, Piotr. Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer, 2020.

Żurek, Michał. Reforma regulacji prawnej kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Problematyka ochrony wierzycieli. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Download

Published
2021-12-07


Herbet, A., & Wielgat, N. (2021). Solvency Test in Polish Simple Joint-Stock Company: A Review and Comparative Analysis. Review of European and Comparative Law, 47(4), 207–233. https://doi.org/10.31743/recl.13197

Andrzej Herbet 
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin

Dr. habil. Andrzej Herbet, Associate Professor, Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin; correspondence address: Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland; e-mail: andrzej.herbet@kul.pl; https://orcid.org/0000-0002-5835-7438.

https://orcid.org/0000-0002-5835-7438
Natalia Wielgat  natwielgat@gmail.com
Polish Academy of Science

Natalia Wielgat, M.A., Ph.D. candidate, Institute of Law Studies, Polish Academy of Science; correspondence address: ul. Nowy Świat 72, 00-044 Warsaw, Poland; e-mail: natwielgat@gmail.com.

https://orcid.org/0000-0003-2077-8672License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY