Duty of loyalty and due care of the board member under Polish law

Piotr Pinior

Faculty of Law, Financial Law, University of Silesia in Katowice , Poland
https://orcid.org/0000-0003-2084-0325


Abstract

Duty of loyalty and due care of the board’s members have been lately introduced to the provisions of the Polish Commercial Companies Code. This paper aims to define the duty of loyalty and due care of the board members, as presented in the Polish doctrine, as well as in the British, Spanish, and German laws. Additionally, the impact of the new provisions on the liability of the board members shall be described.

Keywords:

duty of loyalty, due care

Bilewska, Katarzyna. “Bezprawność a niedochowanie należytej staranności w rozumieniu art. 293 KSH.” Palestra, no. 3–4 (2007): 275–279.

Błaszczyk, Paweł. “Koncepcja „biznesowej oceny sytuacji” na tle prawa polskiego (uwagi de lege lata i de lege ferenda).” Państwo i Prawo, no. 3 (2012): 75–88.

Błaszczyk, Paweł. “Odpowiedzialność odszkodowawcza menedżerów spółek a przekroczenie tzw. dopuszczalnego ryzyka gospodarczego.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 11 (2009): 37–43.

Davies, Paul. Introduction to company law. Oxford: Oxford University Press, 2010. DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780199207763.001.0001

Dumkiewicz, Małgorzata. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.

French, Derek, Stephen Mayson, Chr istopher Ryan. Company Law. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Gerner-Beuerle, Carsten, Michael Schillig. Comparative Company Law. Oxford: Oxford University Press, 2020. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780199572205.001.0001

Girvin, Stephen, Sandra Frisby, Alaister Hudson. Charlesworth’s Company Law. London: Sweet & Maxwell, 2010.

Hoffman – Becking, Michael. Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. B. 4. Aktiengesellschaft. München: C. H. Beck, 2007.

Hoffman-Becking, Michael. Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. B. 4. Aktiengesellschaft München: C.H. Beck, 2020.

Jastrzębski, Jacek. “W sprawie odpowiedzialności członków zarządu organów spółek kapitałowych.” Przegląd Prawa Handlowego, 2013, no. 7 (2013): 15–20.

Kidyba, Andrzej. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Vol. I. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.

Kwaśnicki, Radosław L., Filip Ostrowski, Andrzej Szumański. Kodeks spółek handlowych. Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe). Warszawa: C.H. Beck, 2022.

Nowacki, Artur. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Vol. II. Warszawa: C.H. Beck, 2021.

Opalska, Dominika. Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych. Warszawa: C.H. Beck, 2015.

Opalski, Adam. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Vol. II A. Warszawa: C.H. Beck, 2018.

Opalski, Adam. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Vol. III A. Warszawa: C.H. Beck, 2016.

Opalski, Adam, Krzysztof Oplustil. “Niedochowanie należytej staranności jako przesłanka odpowiedzialności cywilnoprawnej zarządców spółek kapitałowych.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 3 (2013): 11–23.

Oplustil, Krzysztof. Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C. H. Beck, 2010.

Pinior, Piotr, Wojciech Popiołek, Janusz A. Strzępka, Ewa Zielińska. In Kodeks spółek handlowych. Komentarz, edited by Janusz A. Strzępka. Warszawa: C.H. Beck, 2015.

Pinior, Piotr. “Monistic system in simple joint-stock company under Polish law.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, no. 2 (2020): 2–7.

Pinior, Piotr. Nadzór wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Warszawa: C.H. Beck, 2013.

Pinior, Piotr, “Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o. za wyrządzoną szkodę (wybrane problemy odpowiedzialności na podstawie art. 293 KSH).” In Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, edited by Maksymilian Pazdan, Monika Jagielska, Ewa Rott-Pietrzyk, Maciej Szpunar, 545–558. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.

Popiołek, Wojciech. “Obowiązek lojalności członków organów kolegialnych spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 9 (2021): 28–35.

Priester, Hans Joachim, Dieter Mayer. Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts. B. 3. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. München: C.H. Beck, 2009.

Siemiątkowski, Tomasz. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach kapitałowych. Warszawa: C.H. Beck, 2007.

Spyra, Marcin. “Spółka akcyjna.” In System Prawa Handlowego, T. 2B., Prawo spółek handlowych, edited by Stanisław Włodyka. Warszawa: C.H. Beck, 2007.

Sołtysiński, Stanisław. “Organy spółki akcyjnej.” In System Prawa Prywatnego. Vol. 17B. Prawo spółek kapitałowych,edited by Stanisław Sołtysiński. Warszawa: C.H. Beck, 2010.

Sołtysiński, Stanisław, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański, Janusz Szwaja. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Vol. II. Warszawa: C.H. Beck, 2005.

Stefanicki, Robert. Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej. Warszawa: Wolters Kluwer, 2021.

Szumański, Andrzej. Organy spółki z o.o. In System Prawa Prywatnego. Vol. 17A. Prawo spółek kapitałowych, edited by Stanisław Sołtysiński. Warszawa: C.H. Beck, 2010.

Wyrzykowski, Wojciech. “Wpływ nowelizacji art. 39 k.c. na zasady reprezentowania spółki kapitałowej w umowach pomiędzy spółką a jej członkiem zarządu.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, no. 1 (2020): 23–28. DOI: https://doi.org/10.33226/0137-5490.2020.1.4

Download

Published
2022-12-15


Pinior, P. (2022). Duty of loyalty and due care of the board member under Polish law. Review of European and Comparative Law, 51(4), 7–23. https://doi.org/10.31743/recl.14578

Piotr Pinior  piotr.pinior@us.edu.pl
Faculty of Law, Financial Law, University of Silesia in Katowice

Professor, Dr. habil., Faculty of Law, Financial Law, University of Silesia in Katowice, correspondence address: ul. Bankowa 11B, 40-007 Katowice, Poland.

https://orcid.org/0000-0003-2084-0325License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY