The Principle of Reliability of Business Trading in the Context of Personal Changes in Partnerships

Konrad Garnowski

Faculty of Law and Administration, University of Szczecin , Poland
https://orcid.org/0000-0002-7976-1333


Abstract

The article presents the issue of personal changes in partnerships from the perspective of dangers to the interests of partners of such partnerships and third parties. The analysis is carried out primarily in the context of the norms concerning the national court register, but also the relevant regulations of the Code of Civil Procedure. On this basis, the author evaluates the current regulations and concludes that they pose significant dangers to both partners of partnerships and creditors as third parties. These dangers arise mainly from the way the system of presumptions provided for in the provisions of the Act on the National Court Register is shaped. The author refers to the de lege ferenda postulates expressed in the past and selects the optimal solution from the perspective of implementation of the principle of reliability of business trading, and also presents his own de lege ferenda proposals. In the author’s opinion, in order to secure the interests of a partner withdrawing from a partnership against the risk of attempts to hold him/ her liable for obligations arising after his/her membership in the partnership has ceased, it would be sufficient to grant such a person the right to file an application to remove him/her from the register of entrepreneurs as a partner of the partnership. On the other hand, in order to safeguard the interests of third parties, it would be advisable to broaden the scope of application of the norm arising from Article 14 of the Act on the National Court Register and subject the former partner of a partnership to the rigors of this regulation. In addition, in order to ensure greater transparency of the data disclosed in the register, in the author’s opinion, it is advisable to consider the possibility of introducing, within the framework of the register of entrepreneurs, an institution similar to that provided for on the grounds of land and mortgage register proceedings, concerning the obligation of the court to disclose ex officio an identified inconsistency of the actual state of affairs with the state of affairs disclosed in the register of entrepreneurs.

 

Keywords:

reliability of business trading, partnership, national court register

Asłanowicz, Marcin. “Zmiany w składzie wspólników spółek partnerskich oraz pozostałych osobowych spółek handlowych.” Prawo spółek, no. 1 (2000): 20–27.

Dąbrowski, Daniel. “Forma umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków w handlowej spółce osobowej.” In Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, edited by Michał Kuźnik and Aleksander J. Witosz, 18–194. Warszawa: C.H. Beck, 2018.

Dębska, Monika. “Commentary to art. 15 of Act on National Court Register.” In Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, edited by Monika Dębska, paragraphs 1–2. Warsaw: Lexis Nexis, 2013.

Frąckowiak, Józef. “O niektórych zagrożeniach dla handlowych spółek osobowych – szczególnie spółki jawnej.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 9 (2012): 14–20.

Gorczyński, Grzegorz. “Kilka uwag o tzw. zbyciu członkostwa w handlowych spółkach osobowych.” Prawo spółek, no. 7–8 (2001): 13–23.

Grykiel, Jarosław. “Ochronna funkcja rejestru przedsiębiorców na przykładzie wpisów dotyczących spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 12 (2012): 43–52.

Grzegorczyk, Paweł. “O związaniu wspólnika spółki jawnej wyrokiem zasądzającym świadczenie wydanym przeciwko spółce.” Polski proces cywilny, no. 3 (2012): 491–500.

Herbet, Andrzej. “Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania handlowych spółek osobowych – zagadnienia materialnoprawne.” Rejent, no. 6/146 (June 2003): 41–77.

Janeta, Jakub and Wiktor P. Matysiak. “O potrzebie reformy prawa spółek w zakresie regulacji spółek osobowych.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 9 (2012): 53–58.

Kidyba, Andrzej. “Kilka uwag o potrzebie zmian przepisów regulujących półki osobowe.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 9 (2012): 21–25.

Kuniewicz, Zbigniew. Gloss to the resolution of Polish Supreme Court of 05.12.2008 r., III CZP 124/08, OSP 2010/1/1.

Kozieł, Grzegorz. “Zakres przedmiotowy i podmiotowy przeniesienia praw i obowiązków wspólnika handlowej spółki osobowej.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 12 (2003): 39–44.

Kowalski, Sebastian. “Odpowiedzialność wspólników spółki jawnej za zobowiązania spółki.” Prawo spółek, no. 7–8 (2003): 40–48.

Michnik, Agnieszka. “Commentary to art. 14 of Act on National Court Register.” In Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, edited by Agnieszka Michnik, paragraphs 1–7. Warsaw: Wolters Kluwer, 2013.

Michnik, Agnieszka. “Commentary to art. 15 of Act on National Court Register.” In Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, edited by Agnieszka Michnik, paragraphs 1–5. Warsaw: Wolters Kluwer, 2013.

Nowacki, Andrzej.’’Jawność materialna Krajowego Rejestru Sądowego.” Prawo Spółek, no. 5 (2007): 36–43.

Nita – Jagielski, Grzegorz. “Commentary to art. 22 of Commercial Companies Code.” In Kodeks spółek handlowych. Komentarz, edited by Jacek Bieniak, paragraphs 1–37. Warsaw: C. H. Beck, 2022.

Popardowski, Paweł. “Commentary to art. 14 of Act on National Court Register.” In Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, edited by Konrad Osajda, paragraphs 1–8. Warsaw: C. H. Beck. 2022.

Popardowski, Paweł. “Commentary to art. 18 of Act on National Court Register.” In Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, edited by Konrad Osajda, paragraphs 1–19. Warsaw: C. H. Beck. 2022.

Podleś, Marcin. “Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej wobec osób trzecich po wystąpieniu ze spółki za zobowiązania ze stosunków ciągłych.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 9 (2017): 47–51.

Popardowski, Paweł. ’’Problematyka funkcjonowania spółek handlowych w obrocie gospodarczym na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego z lat 2019–2021.” Glosa, no. 2 (2021): 7–18.

Olczak – Dąbrowska, Dagmara. “Commentary to art. 778 (1) of Code of Civil Procedure.” In Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, edited by Jerzy Szanciło, paragraphs 1–7. Warsaw: C. H. Beck, 2019.

Wiśniewski, Andrzej. “Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 9 (2012): 26–30.

Witosz, Aleksander J. “Gloss to the resolution of Polish Supreme of 05.12.2008 r., III CZP 124/08.” Przegląd Sądowy, no. 10 (2009), 130–141.

Witosz, Aleksander J. “Wpis do rejestru a odpowiedzialność wspólnika spółki osobowej.” Prawo spółek, no. 7–8 (2009): 13–22.

Download

Published
2022-12-15


Garnowski, K. (2022). The Principle of Reliability of Business Trading in the Context of Personal Changes in Partnerships. Review of European and Comparative Law, 51(4), 79–94. https://doi.org/10.31743/recl.14603

Konrad Garnowski  konrad.garnowski@usz.edu.pl
Faculty of Law and Administration, University of Szczecin

Dr. Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, University of Szczecin; correspondence address: ul. Narutowicza 17A, 70-240 Szczecin, Poland.

https://orcid.org/0000-0002-7976-1333License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY