A Parent Company’s Liability for Anti-Monopoly Damages to its Subsidiary’s Creditors Considering the New Regulations of Corporate Groups

Beata Wieczerzyńska

Faculty of Law and Administration, Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom , Poland
https://orcid.org/0000-0002-2257-9688


Abstract

The operations of a corporate group managed by a parent and guided by a shared strategy and interests of the group may in some cases cause damage to a subsidiary’s creditors. This study will in particular focus on the liability towards creditors for anti-monopoly damages caused by a breach of competition laws and not resulting from the binding orders of a parent company to its subsidiary. It is especially important to establish if and possibly how a parent’s liability arises for antimonopoly damages to its subsidiary’s creditors where it’s not related to a binding order, considering the special regulations of liability for damages caused by breaches of competition laws in the context of the new regulations of corporate groups.

Keywords:

corporate group, anti-monopoly damages, parent company’s liability

Affre, Joanna and Przemysław Rybicki. “Odpowiedzialność deliktowa uczestników kartelu – aspekty podmiotowe w świetle wybranego orzecznictwa.” internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, no. 3(9) (2020): 8–20. DOI: https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.3.9.1

Banasiński, Cezary and Eugeniusz Piontek. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa: LexisNexis, 2009.

Banasiński, Cezary and Monika Bychowska. “Pojęcie grupy kapitałowej na użytek polskiego i unijnego prawa konkurencji.” Przegląd Prawa Handlowego, 12 (2011): 29–34.

Będkowski-Kozioł, Michał. “Komentarz do Artykułu 4. XIV Grupa kapitałowa.” In Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, edited by Tadeusz Skoczny, 196–210. Warszawa: C.H. Beck, 2014.

Błaszczyk, Paweł. “Odpowiedzialność cywilna spółki dominującej w projekcie nowelizacji kodeksu spółek handlowych w zakresie grup spółek, cz. I.” Przegląd Prawa Handlowego no. 2 (2010): 13–21.

Buczkowska, Elżbieta and Marcin Trepka “Brak przesłanek do zawieszenia postępowania przez sąd cywilny rozstrzygający sprawę o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji do czasu rozstrzygnięcia postępowania antymonopolowego lub odwoławczego od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta w przedmiocie tego samego naruszenia – uwagi na tle art. 177 § 1 k.p.c.” internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, no. 4(10) (2021): 20–36. DOI: https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.4.10.2

Etel, Maciej. “Kilka uwag o pojęciu „przedsiębiorca” w prawie ochrony konkurencji.” internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, no. 3(3) (2014): 75–82.

Jurczyk, Zbigniew. „Piotr Semeniuk, Koncepcja jednego organizmu gospodarczego w prawie ochrony konkurencji, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2015, s. 325” internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, no.5(5) (2016): 159–167.

Kępiński, Marian. „Pojęcie i systematyka prawa konkurencji.” In: System Prawa Prywatnego tom 15 Prawo konkurencji, edited by Marian Kępiński, 1–18. Warszawa: C.H. Beck i Instytut Nauk Prawnych PAN, 2014.

Kappes, Aleksander. „Rzekoma ochrona wspólników mniejszościowych w prawie holdingowym.” Przegląd Prawa Handlowego, no. 8 (2022): 15–22.

Kohutek, Konrad. Glosa do postanowienia SN z dnia 24 września 2013 r., III SK 1/13. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. Lex/el.

Kohutek, Konrad. Szkoda antymonopolowa. Zasady odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, Lex/el.

Kohutek, Konrad. “Odpowiedzialność odszkodowawcza przedsiębiorcy kontynuującego działalność gospodarczą sprawcy naruszenia prawa konkurencji.Glosa do wyroku TS z dnia 14 marca 2019 r., C-724/17.” Europejski Przegląd Sądowy, no. 6 (2019): 38–45.

Machnikowski, Piotr. „Komentarz do art. 3.” In Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, edited by Katarzyna Lis-Zarias and Piotr Machnikowski, 84–105. Warszawa: C.H. Beck 2018.

Materna, Grzegorz. „Komentarz do art. 4.” In Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, edited by Tadeusz Skoczny, 72–109. Warszawa: C.H. Beck, 2014.

Monti, Giorgio. Chapter 3: “Liability issues not codified by the Damages Directive: how to fill such gaps?.” In Private Enforcement of EU Competition Law. The Impact of the Damages Directive, edited by Pier Parcu, Giorgio Monti and Marco Botta, 42–61. BRAKUJE DANYCH Cheltenham, 2018. DOI: https://doi.org/10.4337/9781786438812.00009

Odudu, Okeoghene. “The Meaning of Undertaking within 81 EC.” Cambridge Yearbook of European Legal Studies, no. 7 (2005): 211–241. DOI: https://doi.org/10.5235/152888712802730783

Opalski, Adam and Michał Romanowski. “O potrzebie zasadniczej reformy polskiego prawa spółek.” Przegląd Prawa Handlowego no. 6 (2008): 4–11.

Semeniuk, Piotr. Koncepcja jednego organizmu gospodarczno.ego w prawie ochrony konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015.

Stefanowicz-Barańska, Agnieszka. “Komentarz do art. 2.” In Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, edited by Katarzyna Lis-Zarias and Piotr Machnikowski, 32–61. Warszawa: C.H. Beck, 2018.

Szumański, Andrzej. “Ograniczona regulacja prawa holdingowego (prawa grup spółek) w kodeksie spółek handlowych.” Państwo i Prawo, no. 3 (2001): 17–28.

Townley, Christopher. “The Concept of an ‘Undertaking’: The Boundaries of the Corporation - A Discussion of Agency, Employees and Subsidiaries.” In EC Competition Law: A Critical Assessment, edited by Giuliano Amato & Claus-Dieter Ehlermann, 1–24. Oxford: Hart Publishing, 2007.

Wieczerzyńska, Beata. “Prejudycjalny charakter decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kontekście odwrócenia ciężaru dowodu winy w sprawach prywatnego egzekwowania prawa konkurencji.” In Prawda w postępowaniu

cywilnym. Quid est Veritas?, edited by Monika Strus-Wołos and Mariusz Wieczorek, 236–252, Radom: Wydawnictwo UTH Radom, 2021.

Wish, Richard and David Bailey.Competition Law, Oxford: Oxford Uniwersity Press, 2012. DOI: https://doi.org/10.1093/he/9780199586554.001.0001

Wolski, Dominik. “Komentarz do art. 3 pkt 2.1.” In Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz, edited by Anna Piszcz and Aleksander Stawicki, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, Lex/el.

Wurmnest, Wolfgang. “Liability of “undertakings” in damages actions for breach of Articles 101, 102 TFEU: Skanska case C-724/17.” Common Market Law Review, vol. 57, Issue 3: (data??) 915 – 934. https://doi.org/10.54648/cola2020698. DOI: https://doi.org/10.54648/COLA2020698

Download

Published
2022-12-15


Wieczerzyńska, B. (2022). A Parent Company’s Liability for Anti-Monopoly Damages to its Subsidiary’s Creditors Considering the New Regulations of Corporate Groups. Review of European and Comparative Law, 51(4), 107–127. https://doi.org/10.31743/recl.14604

Beata Wieczerzyńska  b.wieczerzynska@uthrad.pl
Faculty of Law and Administration, Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom

Dr. Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom, correspondence address: ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom, Poland.

https://orcid.org/0000-0002-2257-9688License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY