Land-Sea Interactions in Realisation of Ecosystem Approach in the Marine Spatial Planning in the Baltic Sea Region – Polish Perspective

Tomasz Bąkowski

Faculty of Law and Administration, University of Gdansk , Poland
https://orcid.org/0000-0002-9363-2124

Maciej Nyka

Faculty of Law and Administration, University of Gdansk , Poland
https://orcid.org/0000-0003-0786-7785


Abstract

Maritime spatial planning has become on of the fundamental instruments of managing human activity at the sea. It is mostly due to the rising competition for marine space, which is a consequence of rising number and variety of uses of the sea. Among the principles of marine spatial planning ecosystem approach as well as the taking into account the interaction between land and sea seem to play the most important role. First one is more general and axiological in it’s nature, while the second functions more as technical guide for planners. Together they can be called guiding principles of marine spatial planning. Ecosystem approach is a concept closely related to ecosystem services. It’s main aim is to sustain the productivity of ecosystems in the field of ecosystem services, what is often connotated with the health of the marine ecosystem. Multiple correlations between land and sea can be easily seen in the managerial goals of the marine ecosystem. Trophic relations seems to be reflected in legal regulations, but the question remains if the marine spatial planning regime really reflects the interactions between land and the sea.

Keywords:

Maritime spatial planning, MSP, environmental protection, environmental law, marine environment protection

Adamowicz, Magdalena, Justyna Nawrot. Europeizacja prawa morskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016.

Bąkowski, Tomasz. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

Becker, Hermanni, Joseph DiMento and Alexis Hickman. “Baltic Sea.” In Environmental Governance of the Great Seas. Law and Effect, edited by Joseph DiMento, Alexis Hickman. 34–51 (Cheltencham:Edward Elgar, 2012).

Blair, John, Scott Collins and Alan Knapp. “Ecosystems as functional units in nature.” Natural Resources & Environment, vol. 14, no. 3 (2000): 150–15.

Bukowski, Zbigniew. Zrównoważony rozwój w systemie prawa. Toruń: TNOiK, 2009. Ciechanowicz-McLean, Janina. Międzynarodowe prawo ochrony środowiska. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1999.

Ciechanowicz-McLean, Janina and Maciej Nyka. “Human Rights and Environment.” Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 3 (2012): 81–109. DOI: https://doi.org/10.12775/PPOS.2012.015

Ciechanowicz-McLean, Janina, Maciej Nyka „Podstawowe założenia środowiskowej gospodarki morskiej.” Prawo Morskie, XXX (2014): 53–73.

Costanza, Robert, Ralph d’Arge, Rudolf de Groot, Stephen Farber, Monica Grasso, Bruce Hannon, Karin Limburg, Shahid Naeem, Robert V. O’Neill, Jose Paruelo, Robert G. Raskin, Paul Sutton and Marjan van den Belt. “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital.” Nature, vol. 387 (1997): 253–260. DOI: https://doi.org/10.1038/387253a0

Kurt, Jax. “Function.” and “Functioning.” in Ecology: What does it Mean?. Oikos vol. 111 (2005): 641–648. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2005.13851.x

Kiełczewski, Dariusz and Bożena Dobrzańska. Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju. Białystok:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2009.

Lindemann, Raymond.“The trophic-dynamic aspect of ecology.” Ecology, vol. 23 (1942): 399–417. DOI: https://doi.org/10.2307/1930126

Long, Ronán. “Legal aspects of Ecosystm-Based Marine Management in Europe.” Ocean Yearbook, vol. 26 (2012): 417–484. DOI: https://doi.org/10.1163/22116001-90000083

Long, Ronán. Marine Resource Law. Dublin:Thompson, 2007.

McIntyre, Owen. “The Emergence of an “Ecosystem Approach” to the protection of International Watercourses under International Law.” RECIEL 13, vol. 1 (2004): 1–14. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2004.00379.x

Michałowski, Artur. “Efektywność gospodarowania w świetle usług środowiska.” Optimum. Studia Ekonomiczne 55, no. 1 (2012): 99–118.

Michałowski, Artur. “Usługi Środowiska w Badaniach Ekonomiczno-Ekologicznych.” Ekonomia i Środowisko 44, no. 1 (2013): 29–51.

Nyka, Maciej. “The concept of ecosystem services in regulation of human activity on the sea.” Prawo Morskie, vol. XXXIII (2017): 87–104.

Paweł, Sudra. “Usługi ekosystemowe na tle wybranych koncepcji ekologii miasta.” Człowiek i Środowisko 39, no. 1 (2015): 61–73.

Poskrobko, Bazyli. “Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju.” Ekonomia i Środowisko, no. 1(37) (2010): 14–24.

Poskrobko, Bazyli. Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki. Białystok:Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2011.

Pyć, Dorota. “The Polish Legal Regime on Marine Spatial Plannig.” Maritime Law, vol. XXXIII (2017):105–120.

Radecki, Wojciech. Podstawy teoretyczne zintegrowanej ochrony prawnej środowiska. Wrocław: Biuro Doradztwa Ekonomicznego Sp. Z o.o., 2010.

Skowroński, Antoni. “Utrzymanie dynamicznej równowagi ekosystemów Ziemi: (przyrodnicze i antropogeniczne mechanizmy).” Studia Ecologiae et Bioethicae,2 (2004): 487–500. DOI: https://doi.org/10.21697/seb.2004.2.1.30

Tagliapietra, Davide, Ramunas Pavilanskas, Arturas Razinkovas-Baziukas and Julius Taminskas. “Emerald Growth: A New Framework Concept for Managing Ecological Quality and Ecosystem Services of Transitional Waters.” Water, vol. 12, (2020): https://doi.org/10.3390/w12030894. DOI: https://doi.org/10.3390/w12030894

Tansley, Arthur. “The Use and Abuse of Vegetation Concepts and Terms.” Ecology, vol. 16, no. 3 (1935): 284–307. DOI: https://doi.org/10.2307/1930070

Trouwborst, Arie. “The Precautionary Principle and the Ecosystem Approach in International Law: Differences, Similarities and Linkages.” Review of European Community & International Environmental Law, vol. 18, no. 1 (2008): 26–37. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9388.2009.00622.x

Wilson, Edward. Przyszłość życia. Poznań:Zysk i Spółka, 2003.

Zervaki, Aantonia. “Introducing Maritime Spatial Planning Legislation in the EU: Fishing in Troubled Waters?.” Maritime Safety and Security Law Journal, no. 1 (2015): 95–114.

Download

Published
2022-12-15


Bąkowski, T., & Nyka, M. (2022). Land-Sea Interactions in Realisation of Ecosystem Approach in the Marine Spatial Planning in the Baltic Sea Region – Polish Perspective. Review of European and Comparative Law, 51(4), 209–236. https://doi.org/10.31743/recl.14611

Tomasz Bąkowski 
Faculty of Law and Administration, University of Gdansk

Professor, Dr habil. Faculty of Law and Administration, University of Gdansk; correspondence address: ul. Bażyńskiego 6, 80-980 Gdańsk,Poland.

https://orcid.org/0000-0002-9363-2124
Maciej Nyka  maciej.nyka@prawo.ug.edu.pl
Faculty of Law and Administration, University of Gdansk

Dr. habil., Associate Professor, Faculty of Law and Administration, University of Gdansk; correspondence address: ul. Bażyńskiego 6, 80-980 Gdańsk, Poland.

https://orcid.org/0000-0003-0786-7785License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY