Legal Aspects of the Supply Chain Cybersecurity in the Context of 5G Technology

Agnieszka Besiekierska

Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw , Poland
https://orcid.org/0000-0002-1223-1442


Abstract

The 5G networks are considered to be crucial for the digital transformation of the economy and society and therefore will be subject to the regulations concerning the supply chain cybersecurity. Numerous European documents point out cyberthreats relating the supply chain and oblige the Member States to introduce laws enabling risks assessment of suppliers, which, in accordance with the EU Toolbox, should cover technical and non-technical factors such as dependence of the supplier from third countries. So far, Poland has not introduced regulations in this respect and provisions on recognition of high-risk suppliers to be implemented in the Act on national cybersecurity system are still in the draft phase. The key criterion for the risk assessment will be a threat to the national security, which is vague and may in the future be difficult for interpretation due to the specifics of the proceedings (limited right to participate in the proceedings, limited access to information). As the effects of the proceedings are far-reaching (the obligation to withdraw the products), they may potentially raise some concerns with regard to the freedom of economic activity. The new cutting-edge technologies such as 5G, as well as the need to ensure cybersecurity along with the on-going political polarization in the world will increase the amount of legal regulations relating to the supply chain cybersecurity.

Keywords:

cybersecurity, supply chain, 5G, high-risk suppiers, state security

Brzostek, Agnieszka. “Art. 66.” In Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, edited by Waldemar Kitler, Joanna Taczkowska-Olszewska, and Filip Radoniewicz, 323–325. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Ganczar, Małgorzata. Administracyjno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018.

Garlicki, Leszek, and Marek Zubik. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warsaw: Wydawnictwo Sejmowe, 2016.

Greenbaum, Eli. “5G standard setting and national security.” Harvard Law School National Security Journal, (July 3, 2018): accessed: October 14, 2022, https://harvardnsj.org/2018/07/5g-standard-setting-and-national-security.

Gryszczyńska, Agnieszka. “Oszustwa i oszustwa komputerowe – globalni i lokalni gracze.” In Internet. Global Games, edited by Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor and Wojciech Wiewiórowski, 194–213. Warsaw: C.H. Beck, 2022.

Gryszczyńska, Agnieszka. “Cyberprzestępczość podczas pandemii.” In Internet. Cyberpandemia, edited by Agnieszka Gryszczyńska and Grażyna Szpor, 115–128. Warsaw: C.H. Beck, 2020.

Kot, Sebastian, Marta Starostka- Patyk, and Dariusz Krzywda. Zarządzania łańcuchami dostaw. Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2009.

Piątek, Stanisław. Prawo telekomunikacyjne. Komentarz. Legalis- 26, 2016.

Piskorz-Ryń, Agnieszka. “Ocena dopuszczalnych ograniczeń jawności ze względu na wymagania konstytucyjne.” In Jawność i jej ograniczenia, Tom III, Skuteczność regulacji, edited by Grażyna Szpor, and Zbigniew Kmieciak, 41–59. Warsaw: C.H. Beck, 2013.

Roguski, Przemysław. “Przesłanki przypisania cyberoperacji państwu.” In Internet. Cyberpandemia, edited by Agnieszka Gryszczyńska and Grażyna Szpor, 91–101. Warsaw: C.H. Beck, 2020.

Siudak, Robert. Cyberbezpieczeństwo w Polsce, Od dyskursów do polityk publicznych. Kraków: Księgarnia akademicka, 2022. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381387101

Syryt, Aleksandra. “Publicznoprawne ograniczenia jawności w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – klasyfikacja, analiza, ocena.” In Jawność i jej ograniczenia, Tom IV Znaczenie orzecznictwa, edited by Grażyna Szpor and Małgorzata Jaśkowska, 274–304. Warsaw: C.H. Beck, 2013.

Szpor, Grażyna. “Art. 66.” In Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz. edited by Grażyna Szpor, Agnieszka Gryszczyńska and Kamil Czaplicki, 465–470. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2019.

Szpor, Grażyna. “The evolution of cybersecurity regulation in the European Union law and its implementation in Poland.” Review of European and Comparative Law, no 3 (2021): 219–235. DOI: https://doi.org/10.31743/recl.12645

Szpor, Grażyna. “Cyberprzestrzeń.” “System informacyjny.” and „System teleinformatyczny.” In Wielka Encyklopedia Prawa, Tom XXII, Prawo Informatyczne, edited by Grażyna Szpor and Lucjan Grochowski, 90–91, 425–428. Warsaw: Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, 2022.

Szpor, Grażyna. “Nowelizacja siatki pojęciowej cyberbezpieczeństwa.” Monitor prawniczy, no. 22 (2020): 1189–1193.

Szulc, Iwona. “Art. 66.” In Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Komentarz, edited by Agnieszka Besiekierska, 203–205. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Tomaszewska, Katarzyna. “Zasada jawności w działalności sądów administracyjnych.” In Jawność i jej ograniczenia, Tom VIII Postępowanie sądowe, edited by Grażyna Szpor and Jacek Gołaszewski, 69–89. Warsaw: C.H. Beck, 2018.

Download

Published
2022-12-15


Besiekierska, A. (2022). Legal Aspects of the Supply Chain Cybersecurity in the Context of 5G Technology. Review of European and Comparative Law, 51(4), 129–147. https://doi.org/10.31743/recl.14623

Agnieszka Besiekierska  a.besiekierska@uksw.edu.pl
Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Dr. Assistant Professor, Faculty of Law and Administration, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, correspondence address: Woycickiego 1/3/17, 01-938 Warszawa, Poland.

https://orcid.org/0000-0002-1223-1442License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons CC-BY