HUNTING RIGHTS IN POLAND

Witold Daniłowicz

PhD, member of the bar of legal advisors in Warsaw, Poland, and Of Counsel with the law firm of Noerr Biedecki sp.k. , Poland

Abstract

Although hunting rights constitute the key element of Polish hunting law, so far they have not been subject to detailed analysis in legal writings devoted to the subject. This is most likely due to the fact, that the term itself is not used in the hunting legislation. The article fills this gap. It analyzes the legal nature of hunting rights under Polish law as well as examines legal issues most closely related to this legal institution, namely hunting preserve and hunting lease. Also analyzed is the ownership of game at large, game carcass, hunting trophies and shed antlers.

Anderluh, Gerhard, Charlotte, Havranek. 2002. Kärntner Jagdrecht. Klagenfurt

Bresiewicz, Tadeusz. 1898. Ustawodawstwo łowieckie w Europie. Lwów

Jastrzębski, Ludwik. ”Uwagi uzupełniające glosę do wyroku SN z dnia 9 marca 1973 r., I CR 58/73”, Nowe Prawo 6:912-913

Baur, Fritz, Jürgen, Baur, Rolf, Stürner. 2009. Sachenrecht. München

Chabas, François., 2014. ”Biens: droit de propriété et ses démembrements” In: H. Mazeaud, L. Mazeaud, J. Mazeaud, F. Chabas, Leçons de droit civil, vol. II. Paris

Charlez, Annie. 2015. Le droit de la chasse. Paris

Colas-Belcour, François. 12.07.2014 (updated 18.04.2016). ”V° Chasse, Fasc. 10: Chasse. Définition. Sources. Organisation”. Juris Classeur Rural. DOI: www.lexis360.fr

Gniewek, Edward. 2016. ”Komentarz do art. 45 kc”. In: Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski. Warszawa

Gniewek, Edward. 2014, Prawo rzeczowe, Warszawa

Goettel, Mieczysław. 2013. Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym, Warszawa

Justinian’s Institutes. 1987. trans. Peter Birks, Grant McLeod. Ithaca.

Katner, Wojciech, Jan. 2012. ”Przedmioty stosunku cywilnoprawnego”. In: System prawa prywatnego, vol. 3, Prawo cywilne – część ogólna vol. 1, ed. Marek Safjan.Warszawa

Lecourtier, Pierre. 1935 Le droit de la chasse. Paris

Lichorowicz, Aleksander. 2011. ”Dzierżawa”. In: System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – część szczegółowa, vol. 8, ed. Zbigniew Radwański, Warszawa

Lipko,Wiktor. 1978. ”Komentarz do art. 14”. In: Ludwik Jastrzębski., Wiktor Lipko. Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa

Longchamps de Bérier, Roman. Wstęp do nauki prawa cywilnego ze szczególnem uwzględnieniem kodeksów obowiązujących w b. Królestwie Kongresowym, w Małopolsce i W. Ks. Poznańskim, Lublin 1922

Machnikowski, Piotr. 2013. ”Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym”. In: System prawa prywatnego, vol. 3, Prawo rzeczowe, ed. Edward Gniewek. Warszawa

Méraud, Bernard. 2015. Le droit de la chasse. Manuel juridique. Nantes

Metzger, Ernst. 2010. ”Jagdrecht”. In: Albert Lorz, Ernst Metzger, Heinz Stöckel. Jagdrecht, Fischereirecht. Bundesjagdgesetz mit Verordnungen und Hinweisen zum Länderrecht, Binnen- und Seefischereirecht. Wichtige Vorschriften des Grundgesetzes, Strafgesetzbuchs, Tierschutzgesetzes und Waffengesetzes. Kommentar. München

Meyer-Ravenstein, Dietrich. 1986. Die Jagdberechtigungen, Bückeburg Müller, Tadeusz, Zygmunt, Zwolak. 1998. Prawo łowieckie z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi i związkowymi, Warszawa

Pązik, Adam. 2015. ”Obwody łowieckie” In: Adam Pązik, Marcin Słomski, Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa

Piernik-Wierzbowska, Kamila. 2015. ”Systematyka i zagadnienie własności zwierząt oraz ich statusu prawnego w kontekście problematyki odpowiedzialności za szkody przez nie wyrządzane”. Studia Iuridica Toruniensia 16:217 – 236

Pryciak, Marcin. 2009.”Własność w łowiectwie”. Wrocławskie Studia Erazmiańskie 3:320-333

Radecki, Wojciech. 2014. Prawo łowieckie. Komentarz. Warszawa

Skowrońska-Bocian, Elżbieta. 2008. ”Komentarz do art. 45 KC” In: Kodeks cywilny, t. I. Komentarz do art. 1–449(11), ed. K. Pietrzykowski. Warszawa

Stec, Roman. 2012. Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Uwarunkowania administracyjnoprawne, cywilnoprawne i organizacyjne. Warszawa

Stelmachowski, Andrzej. 2012. ”Nabycie i utrata własności” In: System prawa prywatnego, vol. 3, Prawo rzeczowe, ed. Tomasz Dybowski. Warszawa

Szachułowicz, Jan. 2002. ”Problematyka prawna dzierżawy obwodów łowieckich”. Przegląd Sądowy 4:47-63

Westermann, Harm, Peter. 2012. BGB – Sachenrecht, Heidelberg

Wolff, Martin, Ludwig, Raiser. 1957. Sachenrecht. Ein Lehrbuch, Tübingen

Zoll, Fryderyk. 1947. Prawo cywilne w zarysie, vol. II, Prawo rzeczowe. Kraków
Download

Published
2018-03-31


Daniłowicz, W. (2018). HUNTING RIGHTS IN POLAND. Review of European and Comparative Law, 32(1), 63–81. https://doi.org/10.31743/recl.3226

Witold Daniłowicz  witold.danilowicz@gmail.com
PhD, member of the bar of legal advisors in Warsaw, Poland, and Of Counsel with the law firm of Noerr Biedecki sp.k.License

Creative Commons CC-BY