THE TAXATION OF EMPLOYEE REVENUE FROM THE FRINGE BENEFITS

Paulina Brejdak

PhD Candidate, John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration , Poland

Abstract

The article presents the issues taxation of employee revenue from the fringe benefits by Personal Income Tax. On the one hand, the employee fringe benefits are identified with a defined benefit and on the other with a non-monetary incentive system. However, the benefits give rise to many doubts and controversies. The reasons for this are the lack of legal definition and the lack of their legal directory. Therefore, the views of the judiciary and decisions of tax authorities indicate for example what can be classified fringe benefits.

Keywords:

tax, taxation, fringe benefits, personal income tax, employee

Bartosiewicz A., Król T., Styczyński R., Uzar B. 2014, Świadczenia pozapłacowe na podstawie opodatkowania, Serwis Prawno-Pracowniczy, No. 46.

Brejdak P. 2016, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, Roczniki Nauk Prawnych KUL, No. 1, pp. 161-171.

Dobrodziej E. 2002, Pozapłacowe świadczenia pracownicze, Bydgoszcz.

Karwiński M. 2008, Rola motywacyjna składników wynagrodzeń menadżera, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, No. 773, pp. 111-120.

Kosacka D., Olszewski B. 2015, Leksykon pracodawcy 2015: prawa i obowiązki pracodawcy od A do Z, Wrocław.

Krywan T. 2015, Wykorzystanie służbowego samochodu na cele prywatne, in: Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych. Pytania i odpowiedzi,. A. Bartosiewicz, K. Bogucka and other (ed.), Warsaw, pp.17-22;

Lenik P. 2012, Motywatory pozapłacowe, czyli droga do nowej jakości pracowników. Przedsiębiorstwa i administracja publiczna, Warsaw.

Piotrkiewicz A. 2011, Świadczenia pracownicze-zagadnienia podatkowe, Warsaw.

Poszwa M. 2012, Identyfikacja i wycena przychodów z nieodpłatnych świadczeń, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 252, pp. 432-439;

Sokołowski J. 1999, Klasyfikacja pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników, in: Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników w firmach i instytucjach, S. Lachiewicz, J. Sokołowski (ed.), Bydgoszcz.

Trojanowska K. 2012, Świadczenia dla pracowników-vademecum płatnika, Warsaw.
Download

Published
2018-03-31


Brejdak, P. (2018). THE TAXATION OF EMPLOYEE REVENUE FROM THE FRINGE BENEFITS. Review of European and Comparative Law, 32(1), 83–94. https://doi.org/10.31743/recl.3228

Paulina Brejdak  paulina.brejdak@interia.pl
PhD Candidate, John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and AdministrationLicense

Creative Commons CC-BY