THE CONCEPT OF EXTRACTIVE WASTE

Filip Nawrot

Department of Mining Law and Environmental Protection Law, The Faculty of Law and Administration at the University of Silesia , Poland

Abstract

The analysis of the concept of extractive waste is the main point of this paper. This matter is interesting because it is connected both with the geological and mining law as well as with the “waste law” . In the first part of the paper some  remarks about the definition of waste from the Act on Waste are made . In this part the relation between the definition of waste and the definition of extractive waste, which can be found in the Act on Extractive Waste, is also presented . Afterwards other concepts used in the definition of extractive waste are analysed . Some exceptions in which provisions of the Act on Extractive Waste do not apply are discussed in the last part .

Keywords:

extractive waste, concept, waste, waste law, the Geological and Mining Law

Barczak Anna, Kaźmierska-Patrzyczna Aneta, 2014, ”Gospodarowanie odpadami w górnictwie”, In: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji . Wybrane zagadnienia, ed . Grzegorz Dobrowolski, 229-239, Katowice: [Infomax, Marasik-Bielejec, E ., Bielejec, G .]

Bukowski Zbigniew, 2014, Prawo gospodarki odpadami, Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych . Oddział Wielkopolski

Dobrowolski Grzegorz, 2013, ”Rozwój ustawodawstwa dotyczącego odpadów innych niż komunalne”, ”Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 3: 9-28

Dobrowolski Grzegorz, 2006, ”Skała płonna jako szczególny rodzaj odpadu”, In: Prawo i polityka w ochronie środowiska: studia z okazji 40-lecia pracy naukowej Jerzego Sommera, ed . Halina Lisicka, 71-80, Wrocław: Wydaw. Prawa Ochrony Środowiska

Draniewicz Bartosz, 2006, ”Własność odpadów w prawie polskim – analiza prawna”, ”Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 11: 24-28

Gapiński Wojciech, 2011, ”Pojęcie odpadu wydobywczego – analiza prawna”, ”Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie” 1: 14-22

Jerzmański Jan, ”Status prawny mas ziemnych i skalnych w Polsce oraz UE”, In: Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji . Wybrane zagadnienia, ed . Grzegorz Dobrowolski, 262-267, Katowice: [Infomax, Marasik-Bielejec, E ., Bielejec, G .]

Korzeniowski Piotr, 2014, ”Model prawny systemu gospodarki odpadami . Studium administracyjno-prawne”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Lipiński Aleksander, 2016, ”Zakres i przedmiot Prawa geologicznego i górniczego”, In: Zrównoważony rozwój jako czynnik determinujący prawne podstawy zarządzania geologicznymi zasobami środowiska, ed . Grzegorz Dobrowolski, 37-53, Katowice: Agencja Reklamowa TOP

Lipiński Aleksander, 2017, ”Komentarz do art . 6 – 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze”, „Prawne problemy górnictwie i ochrony środowiska” 1: 11-33

Lipiński Aleksander, Mikosz Ryszard, 2003, Komentarz . Ustawa prawo geologiczne i górnicze, Warszawa: Dom Wydawniczy ABC

Lipiński Aleksander, 2008, ”Nowe zasady postępowania z odpadami wydobywczymi” In: Aktualne problemy prawa ochrony środowiska 2008, ed . Grzegorz Dobrowolski, 91-101, Katowice: Ecausa

Mostowska Aneta (ed .), 2014, Ustawa o odpadach . Komentarz, Warszawa: C .H . Beck

Pacek-Łopalewska Aneta, 2013, Ustawa o odpadach . Komentarz, Wrocław: Presscom Sp. z o.o.

Radecki Wojciech, 2016, Ustawa o odpadach . Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer

Rakoczy Bartosz, 2013, In: Ustawa o odpadach . Komentarz, ed . Bartosz Rakoczy, Warszawa: LexisNexis Polska Sp. z o.o.

Schwarz Hubert, 2012, Prawo geologiczne i górnicze . Komentarz . Vol . 1 (art . 1-103), Wrocław: Salome

Stachowski Maciej, 2014, ”Gospodarka odpadami wydobywczymi”, ”Kruszywa” 4: 40-45

Szymczak Mieczysław (ed .), 1981, Słownik języka polskiego, Warszawa
Download

Published
2017-12-31


Nawrot, F. (2017). THE CONCEPT OF EXTRACTIVE WASTE. Review of European and Comparative Law, 31(4), 65–82. https://doi.org/10.31743/recl.4065

Filip Nawrot  filip.nawrot@yahoo.com
Department of Mining Law and Environmental Protection Law, The Faculty of Law and Administration at the University of SilesiaLicense

Creative Commons CC-BY