THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEED-INGS AS A GUARANTEE OF ENSURING THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION. SOME REMARKS

Joanna Misztal-Konecka

Associate Professor Hab., PhD, John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, Institute of Law, Department of Civil Procedure , Poland

Abstract

The role of the prosecutor in the legal system is traditionally perceived in the context of performing tasks relating to the prosecution of offences and upholding the rule of law. It is worth mentioning, however, that pursuant to Article 7 sentence 1 of the Code of Civil Procedure the prosecutor may petition to institute proceedings in any civil matter as well as participate in any pending proceedings if he considers his presence necessary to protect the rule of law, citizens’ rights or social interest. While the broad competence range of the prosecutor in civil proceedings has been assessed with high criticism in the literature on numerous occasions, it is with great caution that one should view possible tendencies towards exclusion of the prosecutor as an attendant of proceedings, without affiliation to either party, when the public interest calls for their participation. Especially in the cases where the court notifies the prosecutor of the need to participate in proceedings, one ought to conclude that it is the moment when the principle of effective legal protection becomes most fully realized through equalizing the litigious position of the parties and prevention of the occurrence of a defect which might invalidate the proceedings. The author postulates transforming notification of the need to participate in proceedings served on the prosecutor into summons for attending it.

Keywords:

prosecutor, civil proceedings, effectiveness of legal protection

Bladowski Bogdan, Metodyka pracy sędziego cywilisty, (ed.) 3, Warsaw 2009.

Broniewicz Witold, Prokurator w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, Prokuratura i Prawo 1997, no 9.

Deskiewicz Bartosz, Udział prokuratora w postępowaniu o zaprzeczenie pochodzenia dziecka poczętego w drodze sztucznej inseminacji heterologicznej, Prokuratura i Prawo 2007, no 9.

Franusz Anna, Dokonywanie czynności dyspozytywnych o charakterze materialnym w procesie z powództwa prokuratora na rzecz oznaczonej osoby, Prokuratura i Prawo 2016, no 9.

Gajda-Roszczynialska Katarzyna, Udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione jako stron w procesie cywilnym a kryterium interesu prawnego – zagadnienia wybrane, Polski Proces Cywilny 2015, no 3.

Gross Stanisław, Glosa [do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 1972 r., II CR 663/71], Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1972, no 12.

Jaworski Adam, Legitymacja prokuratora do złożenia wniosku o zmianę postanowienia w przedmiocie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Glosa do postanowienia z dnia 9 października 2009 r. (IV CSK 210/09), Przegląd Sądowy 2011, no 5.

Jaworski Adam, Uprawnienia prokuratora w postępowaniu cywilnym w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego – propozycja podstawowych założeń, [in:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, (ed.) Krystian Markiewicz, (ed.) Andrzej Torbus, Warsaw 2014.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, (ed.) Elwira Marszałkowska-Krześ, (ed.) 8, Warsaw 2017 (Legalis).

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, (ed.) Tadeusz Ereciński, (ed.) 5, Warsaw 2016.

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-366, (ed.) Andrzej Marciniak, Kazimierz Piasecki, (ed.) 7, Warsaw 2016.

Kościółek Anna, Arkuszewska Aneta M., Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, [in:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, (ed.) Krystian Markiewicz, Andrzej Torbus, Warsaw 2014.

Kozaczek Marcin, Prokurator w postępowaniu upadłościowym, Prokuratura i Prawo 2005, no 5.

Lubiński Kazimierz, Udział prokuratora w postępowaniu nieprocesowym w ujęciu prawno-porównawczym, [in:] Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jodłowskiego, (ed.) Ewa Łętowska, Wrocław-Warsaw 1989.

Łazarska Aneta, Rzetelny proces cywilny, Warsaw 2012.

Masewicz Walery, Prokurator w postępowaniu cywilnym, Warsaw 1975.

Stefko Kamil, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, Warsaw 1956.

Stypułkowska Maria, Zakres uprawnień prokuratora w postępowaniu cywilnym, Nowe Prawo 1957, no 2.

Wengerek Edmund, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym w świetle polskiej literatury prawniczej, Studia Cywilistyczne 1963, no 3.

Wiśniewski Paweł, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, Toruń 2014.

Wiśniewski Paweł, Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym. Część I, Prokuratura i Prawo 1997, no 10; Część II, Prokuratura i Prawo 1997, no 11.

Zawadzka Zofia, Formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym, Prokuratura i Prawo 2009, no 10.Zawadzka Zofia,Pozycja procesowa prokuratora w postępowaniu cywilnym, Prokuratura i Prawo 2010, no 6.

Zembrzuski Tadeusz,Rola Prokuratora Generalnego w cywilnym postępowaniu kasacyjnym, Prokuratura i Prawo 2006, no 2.
Download

Published
2017-03-15


Misztal-Konecka, J. (2017). THE PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN CIVIL PROCEED-INGS AS A GUARANTEE OF ENSURING THE EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION. SOME REMARKS. Review of European and Comparative Law, 28(1), 9–22. https://doi.org/10.31743/recl.4308

Joanna Misztal-Konecka  joannamisztal@kul.pl
Associate Professor Hab., PhD, John Paul II Catholic University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration, Institute of Law, Department of Civil ProcedureLicense

Creative Commons CC-BY