HOUSEHOLD DEBT IN POLAND IN THE YEARS 2005-2017 – LEGAL ANALYSIS OF THE CASE OF SWISS FRANC LOANS. A CONTRIBUTION TO DEBATE

Agnieszka Żywicka

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Poland

Abstract

The subject of the article is the problem of the legal construction of loans denominated and indexed with a  foreign exchange rate (CHF), which were incurred by Polish consumers in 2005-2017 and their repayment. The main problem analyzed in the article is the issue of repayment of franc loans noticed and analyzed both in scientific circles (by lawyers, economists, sociologists) and by politicians, which testifies to the significance and size of the phenomenon. This article will present individual views and proposals of the author in relation
to Polish conditions, primarily from the legal point of view, the author firstly presents the legal construction of the loan, then presents the positions of banks and courts and proposes the cancellation of the contract and the conversion of some of its provisions.

Keywords:

credit in foreign currency, the consumer

Barembruch Adam, „Kredyt frankowy a kredyt złotowy – perspektywa zmian cash-flow” [Swiss franc loan and Polish zloty loan – perspective of a cash flow change] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia [Finance, financial markets, Insurance], 4(82/2): 805–820. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-69.

Czabański Jacek, 2016, „Walutowe klauzule waloryzacyjne w umowach kredytów hipotecznych. Analiza problemu” [Currency adjustment clauses in mortgage loan agreements. Analysis of the problem], Palestra 6.

Gadek Błażej, 2018, „Dopuszczalność stosowania klauzul indeksacyjnych umów kredytowych” [Permissibility of indexation clauses in loan agreements], Monitor Prawniczy, No 12.

Kaszubski Remigiusz, Tupaj- Cholewa Agata, 2010, „Prawo bankowe” [Banking Law]. Warsaw, Wolters Kluwer.

Molis Janusz, 2013 In: ”Prawo bankowe” [Banking Law]. Comment. Vol. 1, ed. Zoll Fryderyk, Krakow.

Ofiarski Zbigniew, 2013, In: „Prawo bankowe” [Banking Law], ed. Ofiarski Zbigniew,

Warsaw, Wolters Kluwer.

Paxford Beata, 2013, Commentary on Article 69 In: “Prawo bankowe” [Banking Law], ed. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Warsaw, C.H. Beck.

Piekarski Wojciech, 1972, In: „Civil Code. Commentary.”,Warsaw.

Popiołek Wojciech, 2015, In: „Civil Code. Commentary. Vol. 1”. ed. Pietrzykowski Krzysztof, Warsaw, C.H. Beck.

Preussner- Zamorska Janina, 1983, „Nieważność czynności prawnej w prawie cywilnym” [Invalidity of legal transactions in civil law], Warsaw, PWN.

Report of the Financial Ombudsman, 2016, “Analiza prawna wybranych postanowień umownych stosowanych przez banki w umowach kredytów indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej zawieranych z konsumentami” [Legal analysis of selected contractual provisions applied by banks in consumer agreements for loans indexed to foreign currency or redenominated in a foreign currency], Warsaw.

Radwański Zbigniew, Olejniczak Adam, 2014, „Zobowiązania – część ogólna” [Liabilities – general information], Warsaw. C.H. Beck.

Safjan Marek, 2015, In: “Civil Code. Commentary. Vol. 1.” ed. Pietrzykowski Krzysztof, Warsaw, C.H. Beck.

Szewczyk Ryszard, 2017, „Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty kredytów frankowych” [Economic, legal, and ethical aspects of Swiss franc loans], Bank i Kredyt 48(5): 452.

Zagrobelny Krzysztof, 2014, In: „Civil Code. Commentary”. eds. Gniewek Edward, Machnikowski Piotr, Warsaw, C.H. Beck.

Download

Published
2018-06-30


Żywicka, A. (2018). HOUSEHOLD DEBT IN POLAND IN THE YEARS 2005-2017 – LEGAL ANALYSIS OF THE CASE OF SWISS FRANC LOANS. A CONTRIBUTION TO DEBATE. Review of European and Comparative Law, 33(2), 7–20. https://doi.org/10.31743/recl.4315

Agnieszka Żywicka  agnieszka.zywicka@wsei.lublin.pl
Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachLicense

Creative Commons CC-BY