The National Air Pollution Control Programme in Poland – Selected Legal Issues

Ewa Radecka

Faculty of Law and Administration, University of Silesia in Katowice , Poland

Abstract

The article focuses on Poland’s obligations arising from Article 6 of the Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2016 on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants, amending Directive 2003/35/EC and repealing Directive 2001/81/EC[1]. The objective of the article is to present legal solutions adopted in the National Air Pollution Control Programme (further referred to as the NAPCP) in Poland. This is preceded by an analysis of this document in the context of other legal instruments for environmental protection, and an evaluation of its effectiveness.

Keywords:

air, air protection, NEC Directive

Makowski, Marcin. 2018. “Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz, Wprowadzenie”, legal status as of 20 September 2018, LEX
Górski, Marek (Ed.). 2018. Prawo ochrony środowiska. Warsaw: Wolters Kluwer
Radecka, Ewa, Nawrot, Filip (Ed.). 2019. Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia, Katowice: Grupa Infomax
Radecka, Ewa, Nawrot, Filip. 2019. “The implementation of the Paris agreement in Poland. Theory and practice”. „Review of European and Comparative Law” 36(1): 27-42. https://doi.org/10.31743/recl.4737
Rakoczy Bartosz (Ed.). 2018. Prawne aspekty ochrony powietrza. Toruń: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Ciechanowicz-McLean, Janina. 2016. Prawo ochrony klimatu. Warsaw: Powszechne Wydawnictwo Prawnicze
Popkiewicz, Marcin, Kardaś, Aleksandra, Malinowski, Szymon. 2018. Nauka o klimacie. Warsaw: Sonia Draga sp. z o.o.
Dobrowolski, Grzegorz. 2000. Ochrona powietrza: zagadnienia administracyjnoprawne, Kraków: Zakamycze
Dubowska, Anna. 2015. „Plan działań krótkoterminowych jako prawny instrument ochrony powietrza”. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2: 95-110
Mikosz, Ryszard. 2019. „Bezczynność sejmiku województwa w sprawie planu działań krótkoterminowych” In: Prawne instrumenty ochrony powietrza. Wybrane zagadnienia, Ed. Ewa Radecka, Filip Nawrot, 52-64. Katowice: Grupa Infomax
Górski, Marek, Michalak, Małgorzata. 2018. (In:) Prawo ochrony środowiska, Ed. Marek Górski, 46. Warsaw: Wolters Kluwer.
Download

Published
2020-03-31


Radecka, E. (2020). The National Air Pollution Control Programme in Poland – Selected Legal Issues. Review of European and Comparative Law, 40(1), 7–23. https://doi.org/10.31743/recl.4981

Ewa Radecka  ewaolejarczyk@vp.pl
Faculty of Law and Administration, University of Silesia in Katowice https://orcid.org/0000-0003-4669-3327License

Creative Commons CC-BY