The Reformation of Turkish Commercial Law within the Process of European Union Candidacy

Mustafa Yasan

Faculty of Law, Sakarya University , Turkey

Abstract

The relationship between Turkey and the European Union began in 1959 with Turkey's application for membership. This relationship has survived to this day and in this process negotiations for membership have been frozen. This process contributed directly to Turkish law. This contribution has become more significant, especially since 1999. Turkish Code of Commerce entered into force in 2012, is recognized as a result of Turkey's EU process. By this Code, it is aimed to ensure harmonization between Turkish Commercial Law and EU legislation. For this reason, regulations in the sense of reform were included in TCC. However, the Code has been amended for a total of eighteen times. Sixteen times after the coming into force, two times even before coming into force. More than three hundred articles have been directly affected by these changes. The principles foreseen in the Code have been abandoned because of adopting a populist approach. This situation is accepted as a failure and disappointment for the TCC codification experience.

Keywords:

Turkish commercial law, Turkish Code of Commerce, Turkey EU relations, Turkish company law., Abuzer Kendigelen, 2016, Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 3. Baskı, İstanbul, Oniki Levha Yayınları. Ali Bozer / Celal Göle, 2018, Kıymetli Evrak Hukuku, 8. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları. Ali Bozer / Celal Göle, 2018, Ticari İşletme Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları. Alihan Aydın, 2012, Ticari İşletme Kavramı, Unsurları ve Hukuki İşlemlere Konu Olması, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.9-21, İstanbul. Arslan Kaya, 2012, Acentelik ile İlgili Yenilikler, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.53-71, İstanbul. Burak Sertoğlu, 2019, Ticari İşletme Devri, Ankara, Seçkin Yayınevi. Enver Bozkurt / Arif Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, 2018, 7. Baskı, Ankara, Legem Yayıncılık. Erdoğan Moroğlu, 2012, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Değerlendirmeler ve Öneriler, 7. Baskı, İstanbul, Oniki levha Yayınları. Hamdi Yasaman, 2012, Haksız Rekabet, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.33-46, İstanbul. Hikmet Sami Türk, 2005, Tasarı Hakkında Genel Değerlendirme, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, p.17-41, Ankara. Mehmet Bahtiyar, 2013, Kıymetli Evrak Hukuku, 11. Bası, İstanbul, Beta Yayınevi. Mehmet Bahtiyar, 2019, Ortaklıklar Hukuku, 13. Bası, İstanbul, Beta Yayınevi. Mehmet Emin Bilge, 1999, Ticaret Sicili, İstanbul, Beta Yayınevi. Mehmet Fatih Arıcı, 2008, Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, İstanbul, Vedat Kitapçılık. Mustafa Çeker, 2013, Ticaret Hukuku, 6. Baskı, Adana, Karahan Kitapevi. Oğuz İmregün, 1996, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, 11. Baskı, İstanbul, Filiz Kitapevi. Oruç Hami Şener, 2016, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi. Oruç Hami Şener, 2017, Limited Ortaklıklar, Ankara, Seçkin Yayınevi. Rıza Ayhan / Mehmet Özdamar / Hayrettin Çağlar, 2012, Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, Ankara, Yetkin Yayınevi. Sıtkı Anlam Altay, 2012, Ticari Kayıtlar ve Defterlerin Tutulmasına İlişkin Hukuki Esaslar ve İsbat Sorunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.100-111, İstanbul. Şükrü Yıldız, 2012, Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.21-33, İstanbul. Şükrü Yıldız, 2007, Limited Şirketler Hukuku, İstanbul, Arıkan Kitapevi. Tolga Ayoğlu, 2012, Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.46-53, İstanbul. Ünal Tekinalp, 2005, Tasarının Takdimi, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, p.7-17, Ankara. Veliye Yanlı, 2012, Ticaret Sicili, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.89-100, İstanbul.

Abuzer Kendigelen, 2016, Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, 3. Baskı, İstanbul, Oniki Levha Yayınları.
Ali Bozer / Celal Göle, 2018, Kıymetli Evrak Hukuku, 8. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.
Ali Bozer / Celal Göle, 2018, Ticari İşletme Hukuku, 5. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları.
Alihan Aydın, 2012, Ticari İşletme Kavramı, Unsurları ve Hukuki İşlemlere Konu Olması, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.9-21, İstanbul.
Arslan Kaya, 2012, Acentelik ile İlgili Yenilikler, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.53-71, İstanbul.
Burak Sertoğlu, 2019, Ticari İşletme Devri, Ankara, Seçkin Yayınevi.
Enver Bozkurt / Arif Köktaş, Avrupa Birliği Hukuku, 2018, 7. Baskı, Ankara, Legem Yayıncılık.
Erdoğan Moroğlu, 2012, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Değerlendirmeler ve Öneriler, 7. Baskı, İstanbul, Oniki levha Yayınları.
Hamdi Yasaman, 2012, Haksız Rekabet, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.33-46, İstanbul.
Hikmet Sami Türk, 2005, Tasarı Hakkında Genel Değerlendirme, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, p.17-41, Ankara.
Mehmet Bahtiyar, 2013, Kıymetli Evrak Hukuku, 11. Bası, İstanbul, Beta Yayınevi.
Mehmet Bahtiyar, 2019, Ortaklıklar Hukuku, 13. Bası, İstanbul, Beta Yayınevi.
Mehmet Emin Bilge, 1999, Ticaret Sicili, İstanbul, Beta Yayınevi.
Mehmet Fatih Arıcı, 2008, Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi ile Devri, İstanbul, Vedat Kitapçılık.
Mustafa Çeker, 2013, Ticaret Hukuku, 6. Baskı, Adana, Karahan Kitapevi.
Oğuz İmregün, 1996, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, 11. Baskı, İstanbul, Filiz Kitapevi.
Oruç Hami Şener, 2016, Ticari İşletme Hukuku, Ankara, Seçkin Yayınevi.
Oruç Hami Şener, 2017, Limited Ortaklıklar, Ankara, Seçkin Yayınevi.
Rıza Ayhan / Mehmet Özdamar / Hayrettin Çağlar, 2012, Ticari İşletme Hukuku, 5. Bası, Ankara, Yetkin Yayınevi.
Sıtkı Anlam Altay, 2012, Ticari Kayıtlar ve Defterlerin Tutulmasına İlişkin Hukuki Esaslar ve İsbat Sorunu, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.100-111, İstanbul.
Şükrü Yıldız, 2012, Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.21-33, İstanbul.
Şükrü Yıldız, 2007, Limited Şirketler Hukuku, İstanbul, Arıkan Kitapevi.
Tolga Ayoğlu, 2012, Bağlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.46-53, İstanbul.
Ünal Tekinalp, 2005, Tasarının Takdimi, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, p.7-17, Ankara.
Veliye Yanlı, 2012, Ticaret Sicili, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler, p.89-100, İstanbul.
Download

Published
2020-03-31


Yasan, M. (2020). The Reformation of Turkish Commercial Law within the Process of European Union Candidacy. Review of European and Comparative Law, 40(1), 25–43. https://doi.org/10.31743/recl.5283

Mustafa Yasan  avmyasan@yahoo.com
Faculty of Law, Sakarya University https://orcid.org/0000-0003-0741-9720License

Creative Commons CC-BY