The Role of the Marshal of the Voivodship in the Protection of Travellers in the Event of the Insolvency of Tour Operators and Related Tourist Services

Tomasz Brzezicki

Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń , Poland

Dorota Sylwestrzak

Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń , Poland

Abstract

The authors briefly present the issues of the protection of travellers in case of the insolvency of tour operators and related tourist services. The reflections are primarily focused on the analysis of the tasks of the Marshal of the Voivodship in this respect and their legal nature. The subject of the study is primarily to present the current legal status, the position of the judiciary, and a legal and comparative analysis of the EU regulations with Polish regulations. The analysis is carried out from the perspective of the legitimacy of entrusting these tasks to the Marshal of the Voivodship, and consequently ensuring the effective protection of travellers. The article uses the theoretical-dogmatic, historical, and legal-comparative method. The reflections are based on a comparison of selected institutions of law functioning in the system of Polish law and legal solutions in force in the EU law.

Keywords:

traveller, tourist services, insolvency

Cybula, Piotr, 2012, Usługi turystyczne. Komentarz, Lex/el.
Cybula, Piotr, Czubik, Paweł, Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki, EPS 12 (2014): 20-27.
Cybula Piotr, O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta, iKAR 2(2019): 46-52.
Dolniak, Patrycja, Zakres ochrony finansowych interesów klientów biur podróży na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy w świetle prawa unijnego, Palestra 3 (2018):12-18.
Dzienis, Paweł, Bezprawność legislacyjna w postaci niewłaściwej implementacji dyrektywy unijnej 90/314/EWG w polskiej judykaturze, EPS 7 (2018): 4-10.
Jurkowska-Gomułka, Agata, (2012), Glosa do wyroku TS z dnia 16 lutego 2012 r., C-134/11, LEX/el. 2012.
Małysa-Ptak, Katarzyna, Zwrot kosztów powrotu do kraju. Glosa do wyroku SN z dnia 15 października 2015 r., II CSK 836/14, PS 7-8 (2016): 171-181.
Marak, Katarzyna, Niewypłacalność organizatora turystyki i przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych – uwagi na tle nowych regulacjach prawnych z zakresu turystyki, In: Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, M. Kuźnik, A. J. Witosz, ed., Warszawa (2018): Legalis/el.
Nesterowicz, Mirosław, Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podróży, Przegląd Sądowy, 9(2018): 44-57.
Sekuła-Leleno, Małgorzata, Legitymacja procesowa czynna klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń przed sądem. Glosa do uchwały SN z dnia 19 maja 2016 r., III CZP 18/16, Glosa 1 (2017): 123-132.
Sondej, Marek, Klient niewypłacalnego biura podróży może samodzielnie dochodzić zwrotu dokonanych wpłat, LEX/el. 2017.
Szafran, Dominika, Ochrona konsumenta w razie niewypłacalności biura podróży, Acta Erasmiana XIII (2016), M. Sadowski, ed.:100-109.
Wanat-Połeć, Elżbieta Jadwiga, Sordyl, Grażyna Anna, Wzmocnienie ochrony konsumentów niewypłacalnych touroperatorów w Polsce a koncepcja utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska, Lublin – Polonia, Vol. XLIX, 4 (2015): DOI:10.17951/h.2015.49.4.633, http://oeconomia.annales.umcs.pl.
Zawistowska, Hanna, Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE, In: P. Cybula, J. Raciborski, ed., Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, (2008) Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, SuchaBeskidzka–Kraków, [http://wtir.awf.krakow.pl/pdf/rozne/zaklad_prawa/turystyka_a_prawo/21-hanna_zawistowska.pdf.
Download

Published
2020-03-31


Brzezicki, T., & Sylwestrzak, D. (2020). The Role of the Marshal of the Voivodship in the Protection of Travellers in the Event of the Insolvency of Tour Operators and Related Tourist Services. Review of European and Comparative Law, 40(1), 109–130. https://doi.org/10.31743/recl.5349

Tomasz Brzezicki 
Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń https://orcid.org/0000-0003-1048-1402
Dorota Sylwestrzak  d_sylwestrzak@wp.pl
Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń https://orcid.org/0000-0003-4985-2880License

Creative Commons CC-BY