Access to a Lawyer in Proceedings for Minor Offences Under Polish and European Union Law

Iwona Magdalena Bień-Węgłowska

Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin , Poland

Abstract

The Article deals with the opportunity for a suspected person and the passive party in the proceedings for offences to exercise the right of access to a lawyer and the right of legal counsel. The aim of the article is to provide a comparative legal analysis of the provisions of the Code of Procedure in Minor Offences against the background of the EU guarantees under Directives 2013/48/EU and 2016/1919/EU. Directive 2013/48/EU deals with one of the two aspects of the aforementioned right: namely the right of access to a lawyer for suspects and accused persons in criminal proceedings, while the right to legal aid and to state-guaranteed legal assistance in certain circumstances is regulated by Directive 2016/1919/EU.

Keywords:

access to a lawyer, right of defence, Directive 2013/48/EU, ex-officio defence counsel, Directive 2016/1919/EU.

Cras Steven, 2017. „The directive on the right to legal aid in criminal and EAW proceedings. Genesis and description of the sixth instrument of the 2009 roadmap", Eucrim. The European Criminal Law Associations’ Forum 1: 34-45. Luty 3, 2020 - https://eucrim.eu/articles/directive-right-legal-aid-criminal-and-eaw-proceedings/.pdf.
Eichstaed Krzysztof, 2019. „Komentarz do art. 71 k.p.k.” In: Kodeks postępowania karnego, Tom I, Komentarz aktualizowany, ed. by. Dariusz Świecki, LEX/el.
Gądzik Zuzanna, 2015. „Komentarz do art. 15” In: Ustawa o Policji. Komentarz, Czebotar Łukasz, Gądzik Zuzanna, Łyżwa Aneta, Michałek Aneta, Świerczewska-Gąsiorowska Anna, Tokarski Mirosław, LEX/el. 2015, thesis 3.
Grabowska-Moroz Barbara (ed.) 2018. Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego. Podręcznik. Warszawa 2018 - http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2018/05/Prawo-dost%C4%99pu-do-obroncy-w-swietle-prawa-UE-FIN.pdf.
Gros Félix, 2017. „The EU directives on the rights of suspects. State of transposition by France”, Eucrim. The European Criminal Law Associations’ Forum 1: 27-30 - https://eucrim.eu/articles/state-transposition-france-eu-directives-rights-suspects.pdf.
Klamczyńska Alicja, Ostropolski Tomasz, 2014. „Prawo do adwokata w dyrektywie 2013/48/UE – tło europejskie i implikacje dla polskiego ustawodawcy”, Białostockie Studia Prawnicze 15: 143-163.
Koncewicz Tomasz, Podolska Anna, 2017. „Dostęp do adwokata w postępowaniu karnym. O standardach i kontekście europejskim”, Palestra 9: 9-23.
Kosonoga Jacek, 2018. „Dział VI, Środki przymusu, Rozdział 8, Zatrzymanie, Art. 46”. In: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, ed. by. Andrzej Sakowicz, 270-277. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
Kurowski Michał, 2019. „Komentarz do art. 314 k.p.k.” In: Kodeks postępowania karnego, Tom I, Komentarz aktualizowany, ed. by. Dariusz Świecki, LEX/el.
Pączek Tomasz, 2005. „Pozycja prawna osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia w procesowym prawie wykroczeń”, Policja 3: 45-48.
Sadło-Nowak Agnieszka, 2018. „Dział VII. Czynności wyjaśniające, art. 54”. In: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, ed. by. Andrzej Sakowicz, 298-324. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
Skowron Andrzej, 2004. „Kontrowersje wokół czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia (część 2)”, Paragraf na Drodze 8: 31-35.
Steinborn Sławomir, 2016. „Komentarz do art. 314 k.p.k.” In: Sławomir Steinborn (ed.), Kodeks postepowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el.
Steinborn Sławomir, 2019. „Dostęp do obrońcy na wczesnym etapie postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Europejski Przegląd Sądowy 1: 38-46.
Światłowski Andrzej, 2018. „Dział I. Zasady ogólne, art. 1”. In: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, ed. by. Andrzej Sakowicz, 4-12. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
Wąsek-Wiaderek Małgorzata, 2018. „Dział I. Zasady ogólne, art. 4”. In: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, ed. by. Andrzej Sakowicz, 16-21. Warszawa: Wydawnictwo C.H.Beck.
Wąsek-Wiaderek Małgorzata, 2019. „Dostęp do adwokata na wczesnym etapie postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej”, Europejski Przegląd Sądowy 1: 17-23.
Download

Published
2020-06-30


Bień-Węgłowska, I. M. (2020). Access to a Lawyer in Proceedings for Minor Offences Under Polish and European Union Law. Review of European and Comparative Law, 41(2), 175–196. https://doi.org/10.31743/recl.6157

Iwona Magdalena Bień-Węgłowska  iweglowska@kul.pl
Faculty of Law, Canon Law and Administration, The John Paul II Catholic University of Lublin https://orcid.org/0000-0002-8575-8085License

Creative Commons CC-BY