The Scope of Regulation of Access to Activities in the Field of Organizing Tourist Events and Facilitating the Purchase of Related Tourist Services in Polish Law. Selected Issues

Łukasz Maszewski

Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń , Poland
https://orcid.org/0000-0002-1920-6805


Abstract

The considerations carried out in this article focus on the scope of regulation of undertaking (access to) activities in the field of organizing tourist events and facilitating the purchase of related tourist services in the part relating to the features of the activity covered by it. Entities operating in this area are subject to specific legal obligations, including requirement for obtaining an entry in the register. Business in question is no longer a regulated activity but the provisions regarding this activity apply to it. This study also deals with the consequences of this seemingly insignificant change in the nomenclature. These issues are presented against the background of EU regulations and selected EU Member States.

Keywords:

Tourist entrepreneur, regulation of business activity, regulated activity

Borek, Dominik. „Przedsiębiorca w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – koncepcja przedmiotowego charakteru regulacji.” Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, no. 4 (2018): 23–35. https://doi.org/10.7172/2299-5749.IKAR.4.7.2.

Cybula, Piotr. „Aksjologia zmiany prawa konsumenckiego na przykładzie implementacji w Polsce dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.” Folia Turistica. Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, no. 49 (2018): 125–149. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0815.

Cybula, Piotr. Usługi turystyczne. Komentarz. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Etel, Maciej. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej oraz w orzecznictwie sądowym. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Gospodarek, Jerzy. „Meandry wolności gospodarczej w polskiej turystyce w świetle regulacji prawnych minionego ćwierćwiecza (1989-2013).” In 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, edited by Jan Grabowski, Katarzyna Pokryszka, and Anna Hołda-Wydrzyńska, 220–232. Katowice: UŚ, GWSH im. W. Korfantego, 2013.

Janiak, Andrzej. „Art. 43(1).” In Kodeks cywilny. Komentarz LEX, edited by Andrzej Kidyba, 205–219. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2012.

Jaroszyński, Krzysztof. „Funkcje administracji gospodarczej.” In Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, edited by Hanna Gronkiewicz-Waltz, and Marek Wierzbowski, 173–222. Warsaw: LexisNexis, 2017.

Katner, Wojciech J. „Art. 43(1).” In Kodeks cywilny. Część ogólna, edited by Małgorzata Pyziak-Szafnicka, and Paweł Księżak, 446–463. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2014.

Kępiński, Marian. „Art. 43(1).” In Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1-449(11), edited by Maciej Gutowski, 236–240. Warsaw: C.H.Beck, 2016.

Komierzyńska-Korlińska, Eliza. „Art. 3.” In Konstytucja Biznesu. Komentarz, edited by Marek Wierzbowski, 48–59. Warsaw: Wolters Kluwer Polska, 2019.

Kosikowski, Cezary. Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warsaw: LexisNexis, 2010.

Kunkiel-Kryńska, Aleksandra. „Implementacja dyrektyw opartych na zasadzie harmonizacji pełnej na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych.” Monitor Prawniczy, no. 18 (2007): 989–994.

Marak, Katarzyna. „Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r.” In Transformacje prawa turystycznego, edited by Piotr Cybula, 75–91. Cracow: Proksenia, 2009.

Mełgieś, Katarzyna. „Działalność regulowana jako forma reglamentacji wolności gospodarczej – uwagi konstrukcyjne.” Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, no. VII (2010): 320–333.

Nesterowicz, Mirosław. „Dyrektywa Unii Europejskiej o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, jej implementacja do prawa polskiego i odpowiedzialność biur podróży.” Przegląd Sądowy, no. 9 (2018), LEX.

Nesterowicz, Mirosław. Prawo turystyczne. Warsaw: Wolters Kluwer, 2016.

Popiołek, Wojciech. „Art. 43(1).” In Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 – 449(10), edited by Krzysztof Pietrzykowski, 186–194. Warsaw: C.H.Beck, 2015.

Raciborski, Jerzy J. „Komentarz do niektórych przepisów ustawy o usługach turystycznych.” In Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz. Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1999, LEX.

Strzelbicki, Michał. „Wpis do rejestru działalności regulowanej.” Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 4 (2005): 67–85.

Strzyczkowski, Kazimierz. Prawo gospodarcze publiczne. Warsaw: LexisNexis, 2011.

Żelechowski, Łukasz. „Art. 43(1).” In Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kc. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99), edited by Konrad Osajda, 284–296. Warsaw: C.H.Beck, 2017.

Żywicka, Agnieszka. Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce. Warsaw: Difin, 2013.
Download

Published
2020-12-11


Maszewski, Łukasz. (2020). The Scope of Regulation of Access to Activities in the Field of Organizing Tourist Events and Facilitating the Purchase of Related Tourist Services in Polish Law. Selected Issues. Review of European and Comparative Law, 43(4), 47–64. https://doi.org/10.31743/recl.6159

Łukasz Maszewski  maszewski@umk.pl
Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń

Dr. Łukasz Maszewski, Assistant Professor, Department of Administrative Law, Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University in Toruń; correspondence address: ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń, Poland; e-mail: maszewski@umk.pl; https://orcid.org/0000-0002-1920-6805.

https://orcid.org/0000-0002-1920-6805License

Creative Commons CC-BY