Russians on the Polish Labour Market

Krystyna Ewa Gomółka

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology , Poland
https://orcid.org/0000-0002-7046-0729


Abstract

The article looks into the employment of Russian citizens in Poland in 2004–2018. It presents the legal basis for Russians’ entering Poland and taking up work without having to seek a work permit, and specifies who must apply for such a permit. Russian citizens can obtain refugee status under the Geneva Convention, which grants them the right to move freely, choose their place of residence and undertake paid employment, while guaranteeing social security. On the basis of the Act on granting protection to aliens, citizens of the Russian Federation may obtain subsidiary protection if their return to their country of origin may expose them to a real risk of serious harm. A tolerated stay is granted to aliens where an alien might be expelled to a country in which their life, freedom and personal security would be jeopardised, where they could be subjected to torture, degrading treatment, humiliation, forced to work or deprived of the right to a fair trial. Training and employment can be undertaken in Poland under the bilateral agreements between Poland and Russia: the Treaty on friendly and good-neighbourly cooperation and the Cooperation Agreement in the fields of science, culture and education. In Poland, the entry and stay of foreign nationals is governed by the Act on aliens, their education by the Higher Education Act, whereas the employment of foreigners is regulated by the Act on employment promotion and labour market institutions. The empirical basis of the study was provided by the analysis of data from the Polish Ministry of Family, Labour and Social Policy and the Demographic Yearbook. Russians constitute the third largest group (after Ukrainians and Belarusians) of the post-Soviet States’ citizens coming to Poland. The analysis conducted showed that employment in Poland was chiefly sought by the citizens of the Russian Federation who arrived in Poland for a limited period and for permanent residence. In 2004, the Russians represented 4.4% and in 2018 – 0,66% of all foreigners who received work permits in Poland. Before 2015 some Russian nationals took up work in Poland as the managers of their own companies. Since 2015, there has been an influx of workers from Russia in three occupational groups: IT specialists, skilled workers and workers in elementary occupations. Most of the Russians were employed in the wholesale and retail, information and communication, construction, transport and warehousing sectors, which were the same sectors where Polish entrepreneurs reported demand for Russian workers. The demand significantly exceeded the number of Russians employed.

Keywords:

Russians, labour market, work permit, professions practised, national economy sectors

Białous, Adam. “Kim są Czeczeńcy żyjący w naszym kraju. Najliczniejsi „uchodźcy” wybudzają różne opinie.” PCh24.pl Polonia Christiana 2017, https://www.pch24.pl/kim-sa-czeczeni-zyjacy-w-naszym-kraju--najliczniejsi-uchodzcy-wzbudzaja-rozne-opinie-49119,i.html.

Binkowski, Jakub. “Ukraińcy ratunkiem dla polskiej demografii.” In Imigranci wsparciem dla rynku pracy i rozwoju przedsiębiorstw, edited by Teresa Kupczyk, 7–17. Wrocław: Wydawnictwo Gazeta Wyborcza, 2017.

Brudnarska, Zuzanna, Małgorzata Grothe, and Magdalena Lesińska. Migracje obywateli Ukrainy do Polski w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego. Stan obecny, polityka transfery pieniężne. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami, 2012.

”Cudzoziemcy pracujący w Polsce. Statystyki.” Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, December 19–29, 2019, https://archiwum.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/.

Dziewulski, Tomasz. ”Co jest rosyjskie w Polsce?.” WspieramRozwoj.PL, April 10, 2014, https://wspieramrozwoj.pl/artykul/66/rosyjskie-produkty-i-firmy-w-polsce.

Frelak, Justyna, and Mirosław Bieniecki. „Praktyka funkcjonowania migrantów ekonomicznych w Polsce.” In Migranci na polskim rynku pracy. Rzeczywistość, problemy wyzwania, edited by Witold Klaus, 45–60. Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, 2007.

Gomółka, Krystyna. Polityka Polski wobec studentów, doktorantów i stażystów z państw poradzieckich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.

Kałuża-Kopias, Dorota. “Imigranci na polskim rynku pracy według statystyk MP i PS.” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 258 (2016): 17–28.

Matkowska, Marzena. ”Migranci na polskim rynku pracy.” Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 25 (2012): 77–90.

Miszewski Lubicz, Michał. Imigranci z Ukrainy w Polsce. Potrzeby i oczekiwania, reakcje społeczne, wyzwania dla bezpieczeństwa. Wrocław: Akademia Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki, 2018.

Piotrowski, Marek, and Anna Organiściak-Krzykowska. “Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku pracy – aspekty popytowe i strukturalne.” Studia Prawno-Ekonomiczne, vol. C (2016): 315–328.

Przemyślańska-Włosek, Joanna. “Opinia pracowników z Ukrainy na temat pracy w Polsce.” In Imigranci wsparciem dla rynku pracy i przedsiębiorstw, edited by Teresa Kupczyk, 87–106. Wrocław: Wydawnictwo Gazeta Wyborcza, 2017.

Rocznik Demograficzny 2004–2018. Warszawa: Wydawnictwo GUS, 2005–2019.

Solga, Brygida. ”Polityka migracyjna Polski i jej regionalny wymiar.” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, no. 290 (2016): 51–60.

Szpakowska, Justyna, Tomasz Buchwald, and Robert Romanowski. “Atrakcyjność polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy: przyczyny, mechanizmy, konsekwencje migracji zarobkowych.” Optimum. Studia Ekonomiczne, no. 2 (2016): 163–184.
Download

Published
2020-12-11


Gomółka, K. E. (2020). Russians on the Polish Labour Market. Review of European and Comparative Law, 43(4), 139–162. https://doi.org/10.31743/recl.9851

Krystyna Ewa Gomółka  krystyngom@wp.pl
Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology

Prof. Dr. habil. Krystyna Gomółka, Professor, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology; correspondence address: Traugutta 79, Gdańsk 80-233, Poland; e-mail: kgom@zie.pg.gda.pl; https://orcid.org/0000-0002-7046-0729.

https://orcid.org/0000-0002-7046-0729License

Creative Commons CC-BY