O czasopiśmie

The Review of European and Comparative Law (od 1988 do 2018 r. jako The Review of Comparative Law) ukazuje się jako czasopismo publikujące w języku angielskim artykuły autorów polskich i zagranicznych.

Review służy jako forum wymiany poglądów w szerszym, międzynarodowym kontekście. Dzięki niemu istnieje również możliwość prezentowania polskiego jurydycznego dorobku naukowego za granicą. Zgodnie z nazwą periodyku, zamysłem redaktorów jest chęć prezentowania instytucji prawnych w perspektywie europejskiej i komparatystycznej. Od 2015 r. czasopismo ukazuje się jako kwartalnik.

Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z 18 grudnia 2015 r. przyznano mu 5 pkt. 

Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: 

Teksty publikowane w "Review of European and Comparative Law" dostępne są także w Czytelni Czasopism Prawniczych on-line prowadzonej przez Wolters Kluwer SA.