Legal Instruments in the Development of Electromobility in the European Union, with Particular Focus on Planning Acts

Katarzyna Elżbieta Kokocińska

Faculty of Law and Administration, Chair of Public Economic Law, Adam Mickiewicz University Poznań , Poland
https://orcid.org/0000-0002-1008-3538


Abstract

This paper discusses and characterizes actions undertaken for the development of electromobility as part of the incentive policy pursued by the state. In most European countries, development of the electric vehicle market is largely contingent on electromobility policies, but the measures adopted with a view to supporting it do not always yield the expected results. Effectiveness of supporting actions depends on the cooperation of entities which are responsible for development and social-economic cohesion. The situation requires a multi-level approach to the implementation of electromobility development policy, consolidation of actions of various stakeholder groups, and one common direction in the national development of the electric vehicle market. Development planning acts are the very instruments which serve to enhance the efficacy of efforts undertaken jointly by public administration bodies and foster partnership-based relations between state, regional, and local authorities and their social and economic partners.

Keywords:

planning, development policy, electromobility, legal instruments of support

Bator, Andrzej. Normy planowania gospodarczego w systemie prawa. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992.

Badura, Peter. Das Planungsermessen Und die rechtsstaatliche Funktion des Allgemeinen Verwaltungsrechts, Festschrift zum 25 Jährigen Bestechen des Bayerisches Verfassungsgerichstshof. Booberg–Verlag, 1972.

Biernat, Stanisław. “Zagadnienia prawne procedury planowania gospodarczego.” Krakowskie Studia Prawnicze, Year VI (1973): 37–55.

Bobowski, Sebastian, and Jan Gola. “Elektromobilność w systemie zamówień publicznych – aspekty prawne i ekonomiczne.” In Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności, edited by Katarzyna Kokocińska, and Jarosław Kola, 57–86. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Chełmoński, Adam. “Instytucje administracyjnoprawne w zarządzaniu gospodarką narodową.” In System Prawa Administracyjnego, vol. IV, edited by Teresa Rabska, 449–462. Wrocław–Warsaw–Cracow–Gdańsk: Ossolineum, 1980.

Chwiałkowska, Agnieszka, and Jarosław Kola. “Wpływ ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych na realizację umów na wykonywanie zadania publicznego – rozważania nad spójnością działań prawodawcy.” In Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności, edited by Katarzyna Kokocińska, and Jarosław Kola, 87–114. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Górski, Marek, and Joanna Kierzkowska. “Strategie, plany i programy.” In Prawo administracyjne materialne, vol. 7, System Prawa Administracyjnego, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 172–220. Warsaw: C.H. Beck, 2012.

Huw, Davies. “Exploring the Impact of Policy on Road Transport in 2050.” Johnson Matthey Technology Review, no. 64 (2020): 252–262.

Hymel, Mona, Larry Kreiser, Janet E. Milne, and Hope Ashiabor, ed. Innovation Addressing Climate Changes Challenges. Market-based Perspectives. Critical Issues in Environmental Taxation, Volume XX, Edward Elgar Publishing Limited, 2018.

Hofmann, Herwig, and Alexsander H. Türk, ed. Legal Challenges in EU Administrative Law. Towards an Integrated Administration. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2009.

Lissoń, Piotr. “Zadania gminy w zakresie elektromobilności.” In Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności, edited by Katarzyna Kokocińska, and Jarosław Kola, 57–86. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Kacperski, Celina, and Florian Kutzner. “Financial and symbolic incentives promote ‘green’ charging choices.” Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, vol. 69 (2020): 151–158.

Kania, Michał. “Umowy w sprawach zamówień publicznych oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jako forma wsparcia elektromobilności.” In Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności, edited by Katarzyna Kokocińska, and Jarosław Kola, 165–190. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Kettner, Claudia, and Daniela Kletzan – Slaming. “Vehicle taxation in EU Member States.” In Innovation Addressing Climate Changes Challenges. Market-based Perspectives, edited by Mona Hymel, Larry Kreiser, Janet E. Milne and Hope Ashiabor, Critical Issues in Environmental Taxation, Volume XX, 83–97. Cheltenham, UK Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2018.

Kondratenko, Ivan. “Najlepsze europejskie praktyki w zakresie wspierania rozwoju elektromobilności.” In Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności, edited by Katarzyna Kokocińska, and Jarosław Kola, 39–56. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Kokocińska, Katarzyna. “Spójność działań organów władzy wykonawczej na rzecz rozwoju (na przykładzie sektora elektromobilności).” In Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności, edited by Katarzyna Kokocińska, and Jarosław Kola, 3–16. Warsaw: C.H. Beck, 2019.

Kokocińska, Katarzyna. “Integrated programming in national development.” Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 4 (2019): 139–149.

Kokocińska, Katarzyna. Prawny mechanizm prowadzenia polityki rozwoju w zdecentralizowanych strukturach władzy publicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014.

Lěvay, Petra, Ioannis Drossinos, and Christian Thiel. “The effect of fiscal incentives on market penetration of electric vehicles: A pairwise comparision of total cost of ownership.” Energy Policy, vol. 105 (2017): 524–533.

Łętowski, Janusz. “Miejsce u funkcje planowania w działalności administracji.” SP, vol. 1 (75) (1983).

Łuszczyk, Marcin. “Uwagi do planu rozwoju elektromobilności w Polsce.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 491 (2017): 274–282.

Schmidt-Assmann, Eberhard. “Planung unter dem Grundgesetz.” Die Öffenfliche Verwaltung, no. 16 (1974): 541–547.

Strzyczkowski, Kazimierz. Prawo gospodarcze publiczne. Warsaw: Lexis Nexis, 2011.

Strzyczkowski, Kazimierz. Podstawowe problemy prawne planowania. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.

Strzyczkowski, Kazimierz. Administracyjnoprawne instytucje planowania. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1985.

Supernat, Jerzy. Zarządzanie. Wrocław: Wydawnictwo Colonia Limited, 2005.

Szydło, Marek. “Planowanie indykatywne jako funkcja państwa wobec gospodarki.” In Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana profesor Teresie Rabskiej, edited by Bożena Popowska, 143–162. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.

Wilson, Lindsay. Shades of Green: Electric Cars’ Carbon Emissions around the Globe; Reducing the environmental impact of road construction Technical Report. ARRB Group Limited: Vermont South, Australia, 2013.

Villar Ezcurra, Marta. Cambio Climático, Fiscalidad y Energía en los Estados Unidos: Una batería de ejemplos a considerer. Cizur Menor, Navarra: Civitas, 2012.

Villar Ezcurra, Marta. “Noise pollution taxes: a possibility to explore.” In Innovation Addressing Climate Changes Challenges. Market-based Perspectives, edited by Mona Hymel, Larry Kreiser, Janet E. Milne, and Hope Ashiabor, Critical Issues in Environmental Taxation, Volume XX, 113–126. Edward Elgar Publishing Limited, 2018.

Ochendowski, Eugeniusz. Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2009.

Rabska, Teresa. Prawo administracyjne stosunków gospodarczych. Warsaw – Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
Download

Published
2021-02-19


Kokocińska, K. E. (2021). Legal Instruments in the Development of Electromobility in the European Union, with Particular Focus on Planning Acts. Review of European and Comparative Law, 44(1), 81–102. https://doi.org/10.31743/recl.10650

Katarzyna Elżbieta Kokocińska  katarzyna.kokocinska@amu.edu.pl
Faculty of Law and Administration, Chair of Public Economic Law, Adam Mickiewicz University Poznań

Dr. habil. Katarzyna Kokocińska, Associate Professor, Faculty of Law and Administration, Chair of Public Economic Law, Adam Mickiewicz University Poznań; correspondence address: Al. Niepodległości 53, 61-714 Poznań, Poland; e-mail: katarzyna.kokocinska@amu.edu.pl; https://orcid.org/0000-0002-1008-3538.

https://orcid.org/0000-0002-1008-3538License

Creative Commons CC-BY