SECURITY AS PUBLIC INTEREST IN CONSTRUCTION LAW


Abstrakt

Polish construction law refers to the public interest in an indirect way, which consists primarily of value within a framework of security. The concept of security in construction law covers a range of issues and is a term quite wide. The special importance of safety results from its fundamental importance for society. The need to ensure security in the construction industry, leads to the need to balance the public interest and the individual. Respecting the public interest expressed in security, it is an essential prerequisite for restrictions on freedom of construction. In addition, in the context of general security, the article presents relevant solutions resulting from the German and English model.


Bar L., 1994, Ład prawny w budownictwie, Państwo i Prawo, no 10.

Battis U., Krautzberger M., Lör R.P., 2005, Baugesetzbuch, 9. Auflage, Munich.

Blackhall J., 2006, Plann Law and Practice, London.

Błażewski M., 2015, Ochrona wartości w procesie budowlanym, In: Wartości w prawie administracyjnym. V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, ed. J. Zimmermann, Warsaw.

Boć J., 2004, In: Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Wrocław.

Fehler W., 2010, Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej, [in:] Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni publicznej, ed. W. Fehler, Warsaw.

Gatner D., 1988, Policja administracyjna (studium z teorii myśli administracyjnej), Organizacja – Metody – Technika, no 8-9.

Matan A., 2007, Zasada uwzględnienia z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli w świetle orzecznictwa sądowego, In: Zasady prawa. Materiały konferencyjne, eds. C. Martysz, A. Matan, Z. Tobor, Bydgoszcz–Katowice.

Modliński E., 1932, Pojęcie interesu publicznego w prawie administracyjnym, Warsaw.

Niewiadomski Z., 2009, In: Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy, ed. Z. Niewiadomski, Warsaw.

Niewiadomski Z., 2011, In: Prawo budowlane. Komentarz, ed. Z. Niewiadomski, Warsaw.

Ochendowski E., 2004, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń.

Pieprzny S., 2008, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów.

Serafin S., 2006, Prawo budowlane. Komentarz, Warsaw.

Stollman F., 2015, Öffentliches Baurecht, 3. Auflege, Munich.

Suwaj P.J., 2009, Konflikt interesów w administracji publicznej, Warsaw.

Sypniewski D., 2011, Nadzór nad procesem budowlanym, Warsaw.

Szczucki K., 2012, Kolizja interesu prywatnego i publicznego u podstaw prokonstytucyjnej wykładni prawa karnego, In: Interes publiczny a interes prywatny w prawie, ed. T. Giaro, Warsaw.

Szwajdler W., 1993, Ochrona prawna interesu indywidualnego w procesie budowlanym, Toruń.

Ura E., 1974, Pojęcie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, Państwo i Prawo, no 2.

Wyrzykowski M., 1986, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warsaw.

Zakrzewska M., 2010, Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym, Warsaw.

Zięba-Załucka H., 2014, Konstytucyjne aspekty bezpieczeństwa, In: Studia Iuridica Lublinensia Volume XXII. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, eds. R. Mojak, W. Skrzydło, Lublin.

Złakowski Ł., 2009, In: Prawna regulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Uwarunkowania. Bariery. Perspektywy, ed. Z. Niewiadomski, Warsaw.

Żurawik A., 2013, Interes publiczny w prawie gospodarczym, Warsaw.

Opublikowane : 2019-02-23


Zwolak, S. (2019). SECURITY AS PUBLIC INTEREST IN CONSTRUCTION LAW. Review of European and Comparative Law, 34(3). https://doi.org/10.31743/recl.4509

Sławomir Zwolak  review@kul.pl
PhD in Law – lecturer, graduate The John Paul II Catholic University of Lublin  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4075-4400
Creative Commons CC-BY