PROCES RECENZJI

Rozpoczynając od Numeru XVIII (rok 2013) procedura recenzji oparta jest o następujące zasady:

  1. Komitet Redakcji czasopisma „Review of Comparative Law" przeprowadza wstępną analizę dzieła przesłanego do publikacji. Kryteria, których redaktorzy używają, czy dzieło jest zgodne z profilem porównawczym czasopisma i czy spełnia wymagania językowe niezbędne do publikacji w języku angielskim.
  2. Poszczególne dzieła są poddawane recenzji wewnętrznej przez redaktorów i/lub recenzji zewnętrznej przez recenzentów zatrudnionych i/lub rekomendowanych przez Komitet Naukowy lub Redaktora czasopisma. Afiliacja recenzenta musi być inna niż autora.
  3. W trakcie procedury recenzji komitet redakcyjny gwarantuje, że Autorzy i Recenzenci nie poznają swojej tożsamości („procedura podwójnej ślepej recenzji”).
  4. Recenzje są przesyłane do Komitetu Redakcyjnego na piśmie. Muszą one zawierać ocenę dotyczącą akceptacji dzieła (jego nowości i doniosłości naukowej).

Formularz recenzji