Studia z Prawa Wyznaniowego w bazie Scopus!

2022-04-14

Z dumą informujemy, że czasopismo "Studia z Prawa Wyznaniowego" zostało przyjęte do międzynarodowej bazy SCOPUS prowadzonej przez Wydawnictwo Elsevier.

Content Selection & Advisory Board (CSAB), po otrzymaniu pozytywnych opinii recenzentów, podjęła decyzję o włączeniu SPW do bazy SCOPUS.