SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

 

W celu zapobiegania plagiatowi Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check przy użyciu oprogramowania iThenticate należącego do firmy Turnitin – globalnego dostawcy usług technologicznych dla nauki i edukacji. System pozwala sprawdzić domniemane podobieństwo tekstów zgłoszonych do publikacji w "Studiach z Prawa Wyznaniowego" z miliardami źródeł internetowych oraz tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check. Plagiat stanowi naruszenie osobistych praw autorskich polegające na przywłaszczeniu całości lub części cudzego utworu i opublikowaniu go pod własnym nazwiskiem. Skopiowanie swojego utworu w celu poszerzenia dorobku naukowego stanowi autoplagiat. Plagiat jest czynem karalnym. W przypadku wykrycia plagiatu redakcja poinformuje o sprawie instytucję, w której afiliowany jest autor, recenzentów oraz osoby poszkodowane. Ponadto redakcja wycofa opublikowany tekst i zamieści informację na ten temat na stronie internetowej czasopisma i/lub w jego wersji drukowanej.