Kontakt

Adres redakcji / Editor's office:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Al. Racławickie 14, p. 701
20-950 Lublin
Poland
(48) 81 445-43-94
wyznanie@kul.pl

Główna osoba do kontaktu

Marta Ordon
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński