Kontakt

Adres redakcji / Editor's office:

Studia z Prawa Wyznaniowego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Poland
(48) 81 445-33-71
wyznanie@kul.pl

Główna osoba do kontaktu

Marta Ordon (sekretarz redakcji / secretary of Editorial Team)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński (LIBCOM)