Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY


Redaktor naczelny:

Piotr Stanisz  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)  https://orcid.org/0000-0002-2437-8513  

Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego; w latach 2012-2016 dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; visiting professor Uniwersytetu Aldo Moro w Bari (2018) i Międzynarodowego Instytutu Prawa Kanonicznego i Prawa Porównawczego Religii na Wydziale Teologii w Lugano (2017; 2019); stypendysta Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie (2001/2002; 2018/2019).
Zainteresowania badawcze: autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych, finansowanie podmiotów wyznaniowych, umowy państwowo-kościelne, wolność religijna wobec innych wartości prawnie chronionych, status prawny osób duchownych.
Najważniejsze publikacje: Religion and Law in Poland, Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer 2020 (2 wyd.); Prawo wyznaniowe, [współautorzy: Artur Mezglewski, Henryk Misztal], Warszawa: C.H. Beck 2011 (3 wyd.); Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.
Przynależność do towarzystw naukowych: European Consortium for Church and State Research; International Consortium for Law and Religion Studies, Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (wiceprezes).
Wyróżnienia: Srebrny Krzyż Zasługi „za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego” (2014).
mail: piotr.stanisz [at] kul.pl;   strona www.
https://kul.academia.edu/PIOTRSTANISZ
 

Z-ca redaktora naczelnego:

Artur Mezglewski  (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)
strona www.
https://orcid.org/0000-0001-7726-6606 


Redaktorzy tematyczni:

Oleksandr Bilash  (Ужгородський національний університет [Užgorodsʹkij nacìonalʹnij unìversitet], Užhorod, Ukraina)
prawo wyznaniowe państw postsowieckich;
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-1248-7798
 
Záboj Horák  (Univerzita Karlova, Republika Czeska)
prawo wyznaniowe porównawcze, prawo kanoniczne, historia prawa;
strona www.
https://orcid.org/0000-0001-5221-3743
 
Blaž Ivanc  (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
prawo wyznaniowe porównawcze, prawo medyczne, prawa człowieka, prawo administracyjne;
strona www.
https://orcid.org/0000-0003-4242-7611 
 
Michaela Moravčíková  (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)
prawo wyznaniowe państw Europy Środkowo-Wschodniej, prawo szariackie, prawo kanoniczne;
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-0856-0286
 
Vincenzo Pacillo  (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Włochy)
prawo wyznaniowe porównawcze, prawo europejskie, prawo kanoniczne;
strona www.
https://orcid.org/0000-0001-6302-5289
 
Emanuel P. Tăvală  (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia) 
prawo wyznaniowe porównawcze, socjologia prawa, filozofia prawa;
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-0212-5013  
 
Anna Tunia  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
prawo wyznaniowe RP, prawo wykroczeń, prawo rodzinne;
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-7703-0828
 
Dariusz Walencik  (Uniwersytet Opolski, Polska)
prawo wyznaniowe RP, prawo ochrony danych osobowych;
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-1027-3980 
 
Wolfgang Wieshaider  (Universität Wien, Austria)
prawo wyznaniowe porównawcze, prawo europejskie;
strona www.
 
Zdzisław Zarzycki  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
prawo wyznaniowe RP, historia prawa;
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-4013-886X
  

Sekretarze redakcji:

Aneta M. Abramowicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
mail: aneta.abramowicz [at] kul.pl, strona www.
https://orcid.org/0000-0002-1601-6969 

Michał Czelny  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
mail: michal.czelny [at] kul.pl, strona www.
https://orcid.org/0000-0003-1420-4090
 
Marta Ordon  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
mail: marta.ordon [at] kul.pl, strona  www.
https://orcid.org/0000-0003-0908-0628 
https://www.researchgate.net/profile/Marta-Ordon
https://kul.academia.edu/MartaOrdon 
 

Michał Zawiślak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
mail: michal.zawislak [at] kul.pl, strona www.
https://orcid.org/0000-0002-0824-5489

Redaktorzy językowi:

Daria Bębeniec  (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
strona www.
https://orcid.org/0000-0003-0289-7192
https://umcs-pl.academia.edu/DariaBębeniec
 
Delaine R. Swenson  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
strona  www.
https://orcid.org/0000-0002-0781-0765
 

RADA NAUKOWA:

 
Louis-Léon Christians   (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, Belgia)
strona www.
https://orcid.org/0000-0001-9476-2361 
 
Gaetano Dammacco  (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Włochy)
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-3452-4449 
 
Antoni Dębiński  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
strona www.
https://orcid.org/0000-0003-0777-7448
 
Giorgio Feliciani  (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia, Włochy) 
strona www.

Wojciech Góralski  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
strona www.
https://orcid.org/0000-0001-6548-4120 
 
 Ignác Antonín Hrdina (Univerzita Karlova, Praha, Republika Czeska)
 strona www.

Józef Krukowski  (Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Komisja Prawnicza, Polska)
strona www.
https://orcid.org/0000-0003-0819-7357 
 
 Henryk Misztal  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) 
 strona  www.
 
Damián Němec  (Univerzita Palackého v Olomouci, Republika Czeska)
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-9960-2452 
 
Balázs Schanda  (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, Węgry)
strona www.
https://orcid.org/0000-0001-6876-4152
 
Wacław Uruszczak  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-3937-1672 

Vytautas Vaičiūnas  (Vytauto Didžiojo universitetas, Kaunas, Litwa)
strona www.
 
Marco Ventura  (Università degli studi di Siena, Włochy)
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-2007-6649 

Krzysztof Warchałowski  (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)
strona www.
https://orcid.org/0000-0002-0380-9310