RECENZENCI

Recenzenci tomu 25/2022 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"

Marek Bielecki (Akademia Sztuki Wojennej)
Wojciech Brzozowski (Uniwersytet Warszawski)
Sophio Demetrashvili (Georgian Technical University, Gruzja)
Michalina Duda-Hyz (Uniwersytet Opolski)
Jiří Dvořáček (Palacký University Olomouc, Czechy)
Ireneusz C. Kamiński (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Krajczyński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Katarzyna Krzysztofek-Strzała (Uniwersytet Jagielloński)
Justyna Krzywkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Marcin Kwiecień (Uniwersytet Jagielloński)
Nicolas Levi (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk)
Aneta Łyżwa (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Piotr Majer (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Bartosz Majchrzak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski)
Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Rzeszowski)
Stanislav Přibyl (University of South Bohemia in České Budějovice, Czechy)
Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Balázs Schanda (Pázmány Péter Catholic University in Budapest, Węgry)
Witold Sobczak (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
Piotr Stec (Uniwersytet Opolski)
Grażyna Strnad (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Paweł Sut (Uniwersytet Gdański)
Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)
Vojtech Vladár (University of Trnava, Słowacja)
Oleksandr Yarmysh (Kharkiv National University of Internal Affairs; National Academy of Legal Sciences, Ukraina)
Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Igor Zgoliński (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

Recenzenci tomu 24/2021 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"

Leszek Bosek (Uniwersytet Warszawski)
Wojciech Brzozowski (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Czuryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Kazimierz Dullak (Uniwersytet Szczeciński)
Ireneusz C. Kamiński (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk)
Katarzyna Krzysztofek-Strzała (Uniwersytet Jagielloński)
Paweł Księżak (Uniwersytet Łódzki)
Artur Kuś (Uczelnia Łazarskiego)
Rafał Łatka (Instytut Pamięci Narodowej)
Jarosław Matwiejuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Opolski)
Marta Osuchowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Jakub Pawlikowski (Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW)
Rafał Prostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
Tadeusz Stanisławski (Uniwersytet Zielonogórski)
Piotr Stec (Uniwersytet Opolski)
Jerzy Szczotka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)
Lucjan Świto (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Marzena Toumi (Akademia Sztuki Wojennej)
Grzegorz Tylec (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Adam Zienkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 

Recenzenci tomu 23/2020 „Studiów z Prawa Wyznaniowego”
Marek Bielecki (Akademia Sztuki Wojennej)
Wojciech Brzozowski (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Czuryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Dimitry Gegenava (Sulkhan-Saba Orbeliani University, Tbilisi, Gruzja)
Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Katarzyna Krzysztofek-Strzała (Uniwersytet Jagielloński)
Franciszek Longchamps de Bérier (Uniwersytet Jagielloński)
Piotr Majer (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Grzegorz Maroń (Uniwersytet Rzeszowski)
Jarosław Matwiejuk (Uniwersytet w Białymstoku)
Roberto Mazzola (Università degli Studi del Piemonte Orientale, Włochy)
Maciej Mikuła (Uniwersytet Jagielloński)
Rafał Prostak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Roberta Santoro (Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Włochy)
Vanja-Ivan Savić (Sveučilište u Zagrebu /Uniwersytet w Zagrzebiu/, Chorwacja)
Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
Tadeusz Stanisławski (Uniwersytet Zielonogórski)
Piotr Stec (Uniwersytet Opolski)
Piotr Steczkowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)
Lucjan Świto (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Grzegorz Wojciechowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Recenzenci tomu 22/2019 „Studiów z Prawa Wyznaniowego”
Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Marek Bielecki (Akademia Sztuki Wojennej)
Wojciech Brzozowski (Uniwersytet Warszawski)
Gaetano Dammacco (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Włochy)
Wojciech Jakubowski (Uniwersytet Warszawski)
Jarosław Matwiejuk (Uniwersytet w Białymstoku)
René Pahud de Mortanges (Université de Fribourg, Szwajcaria)
Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
Tadeusz Stanisławski (Uniwersytet Zielonogórski)
Piotr Stec (Uniwersytet Opolski)
Piotr Steczkowski (Uniwersytet Rzeszowski)
Leszek Szewczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Recenzenci tomu 21/2018 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"
Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Francesco Dammacco (Universiteti i Elbasanit “Aleksander Xhuvani”, Albania)
Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Piotr Majer (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Ahmet Erdi Öztürk (University of Strasbourg, Francja)
Mieczysław Różanski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Roberta Santoro (Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Włochy)
Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)

Recenzenci tomu 20/2017 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"
Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Gaetano Dammacco (Università degli studi di Bari Aldo Moro, Włochy)
Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Włochy)
Anaïd Lindemann (Université de Lausanne, Szwajcaria)
Maria Grazia Martino (Freie Universität Berlin, Niemcy)
Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Konstantinos Papastathis (University of Luxembourg, Luksemburg)
Elsa Pirenne (University of Luxembourg, Luksemburg)
Philippe Poirier (University of Luxembourg, Luksemburg)
Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)
Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)
Michał Zawiślak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Recenzenci tomu 19/2016 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"
Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)
Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)
Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Recenzenci tomu 18/2015 "Studiów z Prawa Wyznaniowego"
Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Brian Conway (National University of Ireland Maynooth, Irlandia)
Giorgio Feliciani (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X w Wenecji, Włochy)
Anne Fornerod (CNRS / University of Strasbourg, Francja)
Jonas Juškevičius (Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie, Litwa)
Raphaël Liogier (Institut d'Études Politiques d'Aix-en-Provence, Francja)
Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Michaela Moravčíková (Trnavská Univerzita w Trnawie, Słowacja)
René Pahud de Mortanges (Université de Fribourg, Szwajcaria)
Konstantinos Papastathis (University of Luxembourg, Luksemburg)
Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)
Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski)
Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)
Anne-Laure Zwilling (CNRS / University of Strasbourg, Francja)

Recenzenci stale współpracujący z redakcją w latach 2012-2014 (w porządku alfabetycznym):
o. prof. dr hab Wiesław Bar (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr Jonas Juškevičius (Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie, Litwa)
prof. dr hab. Ryszard Mojak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr René Pahud de Mortanges (Université de Fribourg, Szwajcaria)
ks. prof. dr hab. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
ks. dr hab. Piotr Ryguła (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Paweł Sobczyk (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Andrzej Szymański (Uniwersytet Opolski)
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie)

Recenzenci współpracujący z redakcją w latach 2000-2011 (tomy 1/2000-14/2011)