Studia z Prawa Wyznaniowego to czasopismo wydawane przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem a kościołami (w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. 

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2081-8882 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2544-3003 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/spw

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
 
 

Ksiądz Profesor Henryk Misztal odszedł do Domu Ojca

2020-10-28

 Ks._Prof_._Henryk_Misztal_1.jpg

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 października 2020 r. zmarł Ksiądz Profesor Henryk Misztal, wieloletni kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego, w latach 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL, członek Rady Naukowej "Studiów z Prawa Wyznaniowego" od początku istnienia czasopisma, Nieoceniony Mistrz i Przyjaciel, dobry i prawy Człowiek.

SPW w wykazie czasopism naukowych MNiSW

2019-07-31

Od 2007 roku czasopismo stale umieszczane jest w wykazach czasopism naukowych sporządzanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wykazie ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. przyznano mu 40 pkt. (poz. 27817 w załączniku do komunikatu)

Follow us

2019-03-08

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu w mediach społecznościowych  

tekst alternatywny        facebook.png

Program „Wsparcie dla czasopism naukowych”

2019-03-04

logo-mnisw-pl4.png

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Umowa nr 128/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.  Wniosek Studiów z Prawa Wyznaniowego zgłoszony w programie uzyskał w ocenie eksperckiej 100/100 punktów.

Call for papers

2019-02-19

Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej.  Gromadzenie materiałów do kolejnych tomów kończymy w lipcu tego roku, w którym ma ukazać się tom.

Teksty można przesyłać poprzez platformę korzystając z funkcji "Zgłoś tekst".   

Autorom i recenzentom, którzy rozpoczynają pracę w systemie OJS, polecamy skorzystanie z instrukcji ułatwiających poruszanie się po Platformie CzasKUL:

Przewodnik dla autora

Przewodnik dla recenzenta

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Wciąż aktualną pozostaje dotychczasowa strona czasopisma: www.kul.pl/spw, na której znaleźć można m.in. wszystkie dotychczas opublikowane tomy.

www.kul.pl/spw 

Działalność upowszechniająca naukę

2019-02-05

logo-mnisw-pl4.png

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Umowa nr 711/P-DUN/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.  Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r. • Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
 • Publication Forum (JUFO)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • BazHum Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN/POL-index)
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN
 • Google Scholar
 • CEON Biblioteka Nauki (CEON)
 • Serwis Informacji Prawnej LEX
 • INFONA Portal Komunikacji Naukowej (INFONA)
 • IndexCopernicus (IC Journals Master List)
 • HeinOnline
 • JournalTOCs
 • Directory of Research Journals Indexing
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line (Wolters Kluwer)
 • Open Academic Journals Index (OAJI)
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
 • Atla Religion Database (Atla RDB)
 • Canon Law Abstracts
 • Scilit
 • WorldCat
 • Dimensions
 • World Wide Science
 • ResearchBib
 • Directory of Academic and Scientific Journals (EuroPub)
 • Electronic Journals Library

MNISW
40

Index Copernicus
95,62

h5Index
3 (Google Scholar)