SPW członkiem COPE

2022-09-23

Zespół Redakcyjny od początku istnienia czasopisma „SPW” dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i zachowanie standardów etycznych w publikacjach naukowych. Potwierdzeniem tego stało się przyjęcie periodyku od 2022 w poczet członków Committee on Publication Ethics COPE.

Call for papers: tom 26 (2023) poświęcony pamięci O. Prof. Ignáca Antonína Hrdiny

2022-07-17

Redakcja Studiów z Prawa Wyznaniowego zamierza zadedykować tom 26 czasopisma pamięci O. Prof. Ignáca Antonína Hrdiny (1953-2022), wieloletniego członka Rady Naukowej naszego czasopisma, profesora na Uniwersytecie Karola w Pradze, wybitnego znawcy prawa kanonicznego i czeskiego prawa wyznaniowego.

Zapraszamy Autorów do składania oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego. Teksty (w języku polskim lub angielskim) przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów przyjmujemy w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu OJS.

Gromadzenie materiałów zakończymy 31 maja 2023 r. Opracowania złożone z wyprzedzeniem będą na bieżąco poddawane procesowi redakcyjnemu i publikowane w trybie Online First przed publikacją całego tomu.

Zaproszenie

2022-06-08

Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej.  Teksty można przesyłać poprzez platformę korzystając z funkcji "Zgłoś tekst".  Gromadzenie materiałów do kolejnych tomów kończymy 31 maja tego roku, w którym ma ukazać się tom.  W całości kolejne tomy są publikowane w ostatnich dniach roku kalendarzowego.  Wybrane artykuły naukowe zaakceptowane do publikacji (opatrzone unikatowym Digital Object Identifier) są na bieżąco udostępniane na stronie czasopisma w trybie Online First i w tej wersji mogą być cytowane z podaniem numeru DOI. Po publikacji całości tomu, wersje Online First są usuwane ze strony.

Autorom i recenzentom, którzy rozpoczynają pracę w systemie OJS, polecamy skorzystanie z instrukcji ułatwiających poruszanie się po Platformie CzasKUL:

Przewodnik dla autora

Przewodnik dla recenzenta

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Wciąż aktualną pozostaje dotychczasowa strona czasopisma, na której znaleźć można m.in. wszystkie dotychczas opublikowane tomy:      www.kul.pl/spw 

Zmarł O. Prof. Ignác Antonín Hrdina

2022-04-25

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. zmarł O. Prof. Ignác Antonín Hrdina, wybitny znawca prawa kanonicznego i czeskiego prawa wyznaniowego, profesor na Uniwersytecie Karola w Pradze, wieloletni członek Rady Naukowej "Studiów z Prawa Wyznaniowego".

Requiescat in pace!

Studia z Prawa Wyznaniowego w bazie Scopus!

2022-04-14

Z dumą informujemy, że czasopismo "Studia z Prawa Wyznaniowego" zostało przyjęte do międzynarodowej bazy SCOPUS prowadzonej przez Wydawnictwo Elsevier.

Content Selection & Advisory Board (CSAB), po otrzymaniu pozytywnych opinii recenzentów, podjęła decyzję o włączeniu SPW do bazy SCOPUS. 

Ksiądz Profesor Henryk Misztal odszedł do Domu Ojca

2020-10-28

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 października 2020 r. zmarł Ksiądz Profesor Henryk Misztal, wieloletni kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego, w latach 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL, członek Rady Naukowej "Studiów z Prawa Wyznaniowego" od początku istnienia czasopisma, Nieoceniony Mistrz i Przyjaciel, dobry i prawy Człowiek.

SPW w wykazie czasopism naukowych MEiN

2019-07-31

Od 2007 roku czasopismo stale umieszczane jest w wykazach czasopism naukowych sporządzanych przez Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. W najnowszym...

Follow us

2019-03-08

Zapraszamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych:  

tekst alternatywny    https://twitter.com/PrawoWyznaniowe

facebook.png    https://www.facebook.com/StudiazPrawaWyznaniowego