SPW członkiem COPE

2022-09-23

Zespół Redakcyjny od początku istnienia czasopisma „SPW” dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i zachowanie standardów etycznych w publikacjach naukowych. Potwierdzeniem tego stało się przyjęcie periodyku od 2022 w poczet członków Committee on Publication Ethics COPE.