SPW w wykazie czasopism naukowych MEiN

2019-07-31

Od 2007 roku czasopismo stale umieszczane jest w wykazach czasopism naukowych sporządzanych przez Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. 

Logo_Ministerstwa_Edukacji_i_Nauki1.png

W wykazie ogłoszonym komunikatem MEiN z dnia 9 lutego 2021 r. przyznano mu 70 pkt. (Unikatowy Identyfikator Czasopisma 200123 ; poz. 29914 w załączniku do komunikatu)