Studia z Prawa Wyznaniowego to czasopismo wydawane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Na łamach periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawnych aspektów wolności religijnej, a także relacji między państwem a kościołami (w szczególności Kościołem Katolickim) i innymi związkami wyznaniowymi. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo wyznaniowe. Znacząca część publikowanych opracowań odnosi się jednak również do prawa obowiązującego w innych państwach, przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawnomiędzynarodowej ochrony wolności myśli, sumienia i religii. Obok artykułów naukowych i studiów tematycznych w periodyku publikowane są również opinie prawne, glosy, omówienia materiałów źródłowych, recenzje publikacji i opracowań oraz sprawozdania z konferencji i sympozjów naukowych z zakresu prawa wyznaniowego. 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 2081-8882 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2544-3003 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

SPW członkiem COPE

2022-09-23

Zespół Redakcyjny od początku istnienia czasopisma „SPW” dba o wysoką jakość publikowanych materiałów i zachowanie standardów etycznych w publikacjach naukowych. Potwierdzeniem tego stało się przyjęcie periodyku od 2022 w poczet członków Committee on Publication Ethics COPE.

Call for papers: tom 26 (2023) poświęcony pamięci O. Prof. Ignáca Antonína Hrdiny

2022-07-17

Redakcja Studiów z Prawa Wyznaniowego zamierza zadedykować tom 26 czasopisma pamięci O. Prof. Ignáca Antonína Hrdiny (1953-2022), wieloletniego członka Rady Naukowej naszego czasopisma, profesora na Uniwersytecie Karola w Pradze, wybitnego znawcy prawa kanonicznego i czeskiego prawa wyznaniowego.

Zapraszamy Autorów do składania oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego. Teksty (w języku polskim lub angielskim) przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów przyjmujemy w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu OJS.

Gromadzenie materiałów zakończymy 31 maja 2023 r. Opracowania złożone z wyprzedzeniem będą na bieżąco poddawane procesowi redakcyjnemu i publikowane w trybie Online First przed publikacją całego tomu.

Zaproszenie

2022-06-08

Szanowni Państwo,

Redakcja "Studiów z Prawa Wyznaniowego" zaprasza Autorów oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego do składania ich do publikacji na łamach czasopisma. Teksty - przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów - przyjmujemy w sposób ciągły, w formie elektronicznej.  Teksty można przesyłać poprzez platformę korzystając z funkcji "Zgłoś tekst".  Gromadzenie materiałów do kolejnych tomów kończymy 31 maja tego roku, w którym ma ukazać się tom.  W całości kolejne tomy są publikowane w ostatnich dniach roku kalendarzowego. Decyzją wydawcy, od 2022 r. "Studia z Prawa Wyznaniowego" ukazują się tylko w wersji elektronicznej. W tym samym roku wprowadzone zostało także publikowanie wersji Online First. Wybrane artykuły naukowe zaakceptowane do publikacji (opatrzone unikatowym Digital Object Identifier) są na bieżąco udostępniane na stronie czasopisma w trybie Online First i w tej wersji mogą byćjuż  cytowane z podaniem numeru DOI. Po publikacji całości tomu, wersje Online First są usuwane ze strony (numer DOI nie zmienia się).

Autorom i recenzentom, którzy rozpoczynają pracę w systemie OJS, polecamy skorzystanie z instrukcji ułatwiających poruszanie się po Platformie CzasKUL:

Przewodnik dla autora

Przewodnik dla recenzenta

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

Wciąż aktualną pozostaje dotychczasowa strona czasopisma, na której znaleźć można m.in. wszystkie dotychczas opublikowane tomy:      www.kul.pl/spw 

Zmarł O. Prof. Ignác Antonín Hrdina

2022-04-25

Z żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. zmarł O. Prof. Ignác Antonín Hrdina, wybitny znawca prawa kanonicznego i czeskiego prawa wyznaniowego, profesor na Uniwersytecie Karola w Pradze, wieloletni członek Rady Naukowej "Studiów z Prawa Wyznaniowego".

Requiescat in pace!

Studia z Prawa Wyznaniowego w bazie Scopus!

2022-04-14

Z dumą informujemy, że czasopismo "Studia z Prawa Wyznaniowego" zostało przyjęte do międzynarodowej bazy SCOPUS prowadzonej przez Wydawnictwo Elsevier.

Content Selection & Advisory Board (CSAB), po otrzymaniu pozytywnych opinii recenzentów, podjęła decyzję o włączeniu SPW do bazy SCOPUS. 

Ksiądz Profesor Henryk Misztal odszedł do Domu Ojca

2020-10-28

Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 28 października 2020 r. zmarł Ksiądz Profesor Henryk Misztal, wieloletni kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego, w latach 1987-1989 dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych KUL, członek Rady Naukowej "Studiów z Prawa Wyznaniowego" od początku istnienia czasopisma, Nieoceniony Mistrz i Przyjaciel, dobry i prawy Człowiek.

SPW w wykazie czasopism naukowych MEiN

2019-07-31

Od 2007 roku czasopismo stale umieszczane jest w wykazach czasopism naukowych sporządzanych przez Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. W najnowszym...

Follow us

2019-03-08

Zapraszamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych:  

tekst alternatywny    https://twitter.com/PrawoWyznaniowe

facebook.png    https://www.facebook.com/StudiazPrawaWyznaniowego • SCOPUS
 • Index to Foreign Legal Periodicals (IFLP)
 • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • BazHum Baza bibliograficzna czasopism humanistycznych i społecznych (BazHum)
 • Atla Religion Database (Atla RDB)
 • HeinOnline - Law Journal Library
 • Publication Forum (JUFO)
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN/POL-index)
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN
 • Google Scholar
 • Biblioteka Nauki (Library of Science)
 • Serwis Informacji Prawnej LEX
 • INFONA Portal Komunikacji Naukowej (INFONA)
 • IndexCopernicus (IC Journals Master List)
 • JournalTOCs
 • Directory of Research Journals Indexing
 • LEX Czasopisma Premium (Wolters Kluwer)
 • Open Academic Journals Index (OAJI)
 • Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD)
 • Canon Law Abstracts
 • MIAR
 • Scilit
 • WorldCat
 • Dimensions
 • Sherpa Romeo
 • World Wide Science
 • Most Wiedzy
 • ResearchBib
 • Directory of Academic and Scientific Journals (EuroPub)
 • Electronic Journals Library

h5Index
4 (Google Scholar)

MNISW
70

Index Copernicus
100

Pobieranie

Pełny numer


 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0196/2021/1 z dnia 6 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania 40 000,00 PLN.  Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Studia z Prawa Wyznaniowego" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.