Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim. Wstęp do badań

Lech Buczek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0001-8446-4029

Lidia Fiejdasz-Buczek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0001-6252-4027


Abstrakt

Celem artykułu jest analiza form współpracy Kościoła Katolickiego z państwem na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim. Tytułem wstępu przedstawiono genezę współczesnych państw koreańskich oraz odmienności ustroju i porządków prawnych Republiki Korei i Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Na tym tle, wykorzystując metodę historyczną i prawno-dogmatyczną, usystematyzowano i scharakteryzowano ważniejsze działania Kościoła Katolickiego (na poziomie parafii, diecezji, Konferencji Episkopatu Republiki Korei i Stolicy Apostolskiej), które zostały ukierunkowane na realizację idei zjednoczenia państw koreańskich. Ustalono, że chociaż w konstytucjach obu tych państw dano wyraz dążeniom do pokojowego zjednoczenia, to jednak współpraca instytucji politycznych i kościelnych w omawianym zakresie w małym stopniu opiera się na aktach normatywnych. W praktyce ma ona z reguły charakter nieformalny, a jej powodzenie zależy między innymi od stopnia wzajemnego zaufania stron. Istotne znaczenie posiada też jednak wola mocarstw, które mają swoje interesy w tej części świata. Niemniej jednak to właśnie z zasady pokojowego zjednoczenia Kościół Katolicki wyprowadza swoją kompetencję do współdziałania i wspierania wysiłków na rzecz pojednania i potencjalnego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.

Słowa kluczowe:

Republika Korei, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, wolność myśli, sumienia i wyznania, rozdział Kościoła od państwa, relacje państwo–Kościół

Ahn, Byung-Ook. 2009. Chinshil hwarŭrwihan'gwa kŏsajŏngniwiwŏnhoe. Seul: Department for Truth and Reconciliation.

Bayer, Jerzy, Waldemar J. Dziak. 2018. Korea Północna – atomowe mocarstwo. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Blumberg, Anselm. 2013. Korea Północna: Różaniec z grochu w najbardziej tajemniczym kraju świata. W rozmowie z Pomoc Kościołowi w Potrzebie, katolicką organizacją charytatywną działająca na całym świecie ks. Lee poinformował o sytuacji chrześcijan w komunistycznej Korei Północnej i jego pracy na rzecz ulżenia cierpieniom tamtejszej ludności, 5.06.2013, https://pkwp.org/newsy/korea_polnocna_rozaniec_z_grochu_w_najbardziej_tajemniczym_kraju_swiata [dostęp: 10.04.2022].

Bobowski, Sebastian. 2009. „Północnokoreański program nuklearny a regionalny system bezpieczeństwa”. W: Integracja Azji Wschodniej. Mit czy rzeczywistość?, red. Bogusława -Skulska, 223–231. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Buczek, Lech. 2012. „Podział Korei i próba zjednoczenia podczas Konferencji Genewskiej w 1954 r.”. Roczniki Nauk Prawnych 22(4): 57–74.

Buczek, Lech. 2013a. „Religia a polityka w Korei”. W: Religia w polityce światowej. Dylematy narodowe i międzynarodowe, red. Wojciech Gizicki, 139–150. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Buczek, Lech. 2013b. „Rozmowy sześciostronne – polityczne i prawne instrumenty łagodzenia napięć na Półwyspie Koreańskim”. W: Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, red. Józef Włodarski, Kamil Zaidler, Marceli Burdelski, 261–272. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Buczek, Lech. 2016. „Zagrożenia bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim za rządów Kim Dzong Una”. Roczniki Nauk Prawnych 26(1): 27–49. (Crossref)

Buczek, Lech. 2020. „Human rights in Asia: The Case of China, Japan and North and South Korea”. Roczniki Humanistyczne 68(9: Sinologia): 47–66. (Crossref)

Buczek, Lech. 2021. „Paweł i Gaweł, czyli trudne sąsiedztwo na Półwyspie Koreańskim”. W: Stosunki sąsiedzkie w świetle prawa międzynarodowego, red. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski, 373–383. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Burdelski, Marceli. 2004. Czynniki warunkujące proces podziału i zjednoczenia Korei. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Chang-Yik, John. 2002. „Ból podzielonej ludzkości”, tłum. Beata Breiter. Pastores 16(3): 136–140.

Chérel-Riquier, Evelyne. 2013. „The South Korean Catholic Church’s attitude towards North Korea: From antagonism to development of dialogue and cooperation”. Journal of Korean Religions 4(2): 67–92. (Crossref)

Cho, Eunsik. 2002. „The encounter between the Juche idea and Christianity”. Mission Studies 19(1): 82–105. DOI 10.1163/157338302X00062. (Crossref)

Cho, Kwang. 1998. „A brief history of Catholicism in Korea 24. Korean Society of Today and North Korean Catholics”. Catholic Bishops’ Conference of Korea. Newsletter Vol. 6, No. 3, Issue 24: 8.

Christian Solidarity Worldwide. 2007. North Korea: A case to answer. A call to act. London: Christian Solidarity Worldwide.

Czeszejko-Sochacka, Katarzyna. 2019. „Łamanie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej”. Gdańskie Studia Azji Wschodniej 16: 136–151. (Crossref)

Dallet, Charles. 1874. Histoire de I’Eglise de Corée, tome 1–2. Paris: Victor Palmé.

Dziak, Waldemar J. 2003. Korea, pokój czy wojna?. Warszawa: Świat Książki.

Fernández Sánchez, María Manuela. 2010. „Understanding the role of interpreting in the peacemaking process at the Korean armistice negotiations (Panmunjom 1953)”. Journal of Interpreting and Translation Studies” 13(2): 229–249.

Guzowski, Adam. 2012. „Obozy koncentracyjne w Korei Północnej”. W: Korea w oczach Polaków. Państwo – Społeczeństwo – Kultura, red. Józef Włodarski, Kamil Zaidler, Marceli Burdelski, 147–149. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Han Hong-soon, Thomas. 2013. Corea del Sud – Vaticano. Ambasciatore Han: I 50 anni dei rapporti fra Corea e Santa Sede, l’evangelizzazione e il bene commune, http://www.asianews.it/notizie-it/Ambasciatore-Han:-I-50-anni-dei-rapporti-fra-Corea-e-Santa-Sede,-l%E2%80%99evangelizzazione-e-il-bene-comune-29857.html [dostęp: 14.04.2016].

Harnisch, Sebastian, David J. Roesch. 2011. „The international community and the North Korean nuclear programme”. W: Korea 2011: Politics, Economy and Society, red. Rüdiger Frank, James E. Hoare, Patrick Köllner, Susan Pares, 333–360. Korea: Politics, Economy and Society, vol. 5. London: Brill Academic Publishers. (Crossref)

Iraola, Antton E. 2007. „Korea, a missionary vision with a political thrust: Kenotic model”. W: True Confucians, bold Christians: Korean missionary experience. A Model for the Third Millennium, red. Antton E. Iraola, 179–302. Studies in World Christianity and Interreligious Relations, vol. 45. Amsterdam-New York: Rodopi. (Crossref)

Jang, Seulkee. 2020. A deep dive into N. Korea’s new „anti-reactionary thought” law, https://www.dailynk.com/english/deep-dive-north-korea-new-anti-reactionary-thought-law/ [dostęp: 28.05.2022].

Kang, Jungmin, Peter Hayes. 2006. „Technical analysis of the DPRK nuclear test. NAPSNet Special Reports”, https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/technical-analysis-of-the-dprk-nuclear-test/ [dostęp: 5.12.2022].

Kim T. Hwa-young. 2005. „Catholic hospital opens in North Korea, 23.08.2005, https://www.asianews.it/news-en/Catholic-hospital-opens-in-North-Korea-3964.html [dostęp: 3.03.2022].

Kim, Donggil. 2016. „China’s intervention in the Korean War revisited”. Diplomatic History 40(5): 1002–1026. (Crossref)

Korzec, Michał. 2001. „Wojna koreańska – fakty i wątpliwości”. W: Korea: doświadczenia i perspektywy, red. Krzysztof Gawlikowski, Elżbieta Potocka, 99–113. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kość, Antoni. 2002a. „Korea”. W: Encyklopedia katolicka, t. 9, 839–840. Lublin: TN KUL.

Kość, Antoni. 2002b. „Korea. Chrześcijaństwo”. W: Encyklopedia katolicka, t. 9, 841. Lublin: TN KUL.

Krzysztofiak, Marek. 2022. Koreańscy katolicy hojnie pomagają potrzebującym na świecie, https://www.vaticannews.va/pl/kosciol/news/2022-02/koreanscy-katolicy-hojnie-pomagaja-potrzebujacym-na-swiecie.html [dostęp: 1.05.2022].

Lee, Jong Won. 2001. „The impact of the Korean War on the Korean economy”. International Journal of Korean Studies 5(J): 97–118.

Lee, Jongsoo James (red.). 2006. The partition of Korea after World War II. A global history. London: Palgrave Macmillan. (Crossref)

Lew, Young Ick. 2000. Brief history of Korea. New York: The Korea Society.

Lipold, Patrycja. 2011. Groźba terroru nuklearnego w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej. Studium przypadku [rozprawa doktorska]. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

Mezglewski, Artur, Henryk Misztal, Piotr Stanisz. 2011. Prawo wyznaniowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Pratt, Keith L. 2006. Everlasting flower. A history of Korea. London: Reaktion Books.

Rowiński, Jan. 1992. „KRL-D – państwo atomowe?”. Sprawy Międzynarodowe 4/6: 78–89.

Rurarz, Joanna P. 2005. Historia Korei. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Smith, Josh. 2019. North Korea changes constitution to solidify Kim Jong Un’s rule, https://www.reuters.com/article/us-north-korea-constitution-idUSKCN1VJ1JQ [dostęp: 20.05.2022].

Sohn Pow Key, Kim Chol-choon, Hong Yi-sup. 1984. The History of Korea. Seoul: Korea National Commision for Unesco.

Strnad, Grażyna. 2010. Południowokoreańska droga do demokracji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Strnad, Grażyna. 2012. „Kim jest człowiek w państwie Kimów? – rozważania o prawach człowieka w Korei Północnej”. W: Od teorii do praktyki politycznej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Blokowi z okazji 40-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin, red. Małgorzata Kołodziejczak, Remigiusz Rosicki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Strnad, Grażyna. 2014. Korea. Polityka Południa wobec Północy w latach 1948–2008. Zmiana i kontynuacja. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.

Stroujkova, Anastasia. 2018. „Extracting the source spectra for the North Korean nuclear tests”. Seismological Research Letters 89(6): 2174–2182. DOI 10.1785/0220180125. (Crossref)

Sun, Kezhi, Dan Xu. 2014. „Chinese documentaries and the Korean War”. International Journal of Korean History 19(2): 137–168. DOI 10.22372/ijkh.2014.19.2.137. (Crossref)

Wiszowaty, Marcin Michał. 2015. „Wprowadzenie. Historia konstytucyjna”. W: Konstytucja Republiki Korei, tłum. Anna Diniejko, red. Marcin Michał Wiszowaty. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Yoon, Seon-ja. 2013. „1925 nyeonui hangung cheonjugyo sungyoja sibokgwa gyujanggang jaryo”. Han’gukkŭnhyŏndaesayŏn’gu [Journal of Korean Modern and Contemporary History] 64: 38–68.

Zab, Un Nisa, Sattar Sajawal, Mustafa Ghulam. 2021. „North Korean nuclear program: Implications for regional security”. Pakistan Social Sciences Review 5(2): 478–491. (Crossref)

Pobierz

Opublikowane
22-12-2022


Buczek, L., & Fiejdasz-Buczek, L. (2022). Współdziałanie Kościoła i państwa na rzecz pokoju i pojednania na Półwyspie Koreańskim. Wstęp do badań. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 25, 129–156. https://doi.org/10.31743/spw.13909

Lech Buczek 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr, I Katedra Sinologii, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

https://orcid.org/0000-0001-8446-4029
Lidia Fiejdasz-Buczek  lidia.fiejdasz-buczek@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab., Katedra Historii, Norm Ogólnych, Prawa Sakramentów i Instytutów Życia Konsekrowanego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin.

https://orcid.org/0000-0001-6252-4027Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).