XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r.

Krystyna Ziółkowska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie , Polska
https://orcid.org/0000-0003-4825-0597


Abstrakt

XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r.


Pobierz

Opublikowane
2019-12-30


Ziółkowska, K. (2019). XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 22, 431–436. https://doi.org/10.31743/spw.4786

Krystyna Ziółkowska  krystyna.holdynska@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr, Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 98, 10-702 Olsztyn

https://orcid.org/0000-0003-4825-0597Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).