Islamizacja prawa karnego Pakistanu na przykładzie nowelizacji i stosowania przepisów prawa o bluźnierstwie

Stanisław Dziwisz

Najwyższa Izba Kontroli , Polska
https://orcid.org/0000-0001-8937-3572


Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza przepisów rozdziału XV pakistańskiego kodeksu karnego, zatytułowanego „Przestępstwa związane z religią”, powszechnie znanego jako „prawo o bluźnierstwie”. W rozdziale tym znajdują się przepisy penalizujące zachowania polegające między innymi na bluźnierstwie, profanacji Koranu, obrażaniu uczuć religijnych i stosowaniu obraźliwych uwag w odniesieniu do Proroka Mahometa. W artykule dokonano analizy rozwiązań prawnych składających się na tzw. „prawo o bluźnierstwie” wraz z niezbędnymi historycznymi aspektami ich istnienia.

Podczas reżimu wojskowego generała Zia-ul-Hag rozpoczęto islamizację praw i instytucji, co wyraźnie widać na przykładzie pakistańskiego prawa karnego. W tych latach do Kodeksu karnego wprowadzono pięć dodatkowych przepisów, w tym artykuł 295-C, który penalizuje stosowanie obraźliwych uwag w odniesieniu do Proroka Mahometa. Przedstawione przepisy prawne są często krytykowane za dyskryminację mniejszości religijnych i niezgodność z prawami człowieka. Naruszają także zagwarantowane w konstytucji Islamskiej Republiki Pakistanu zasady równości i wolności religii. Ich wprowadzenie było częścią realizowanego przez władze publiczne planu całkowitej islamizacji prawa i państwa.

Słowa kluczowe:

bluźnierstwo, pakistański kodeks karny, prawo o bluźnierstwie, islamizacja prawa, prawo karne, Islam, Koran

Bibi Asia, Tollet Anne-Isabelle. 2012. Bluźnierstwo. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bielawski, Józef (tłum). 2009. Koran. t. I. Warszawa: Faktor.

Cesari, Jocelyne. 2014. The awakening of Muslim democracy. Religion, Modernity, and the State. Cambridge: Cambridge University Press.

Esmaeili Hossein, Marboe Irmgard, Rehman Javaid. 2017. The rule of law. Freedom of expression and Islamic law. Londyn: Bloomsbury Publishing.

Fuchs, Katarzyna, Kamiński Ireneusz Cezary. 2009. “Spór wokół publikacji karykatur Mahometa”. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 7: 13-34.

Holdsworth, William. 1972. A history of English law. Londyn: Sweet & Maxwell.

Husain, Muzaffar. 2014. “Blasphemy laws and mental illness in Pakistan”. Psychiatr Bull 38(1): 40-44.

Hyman Anthony, Ghayur Muhammed, Kaushik Naresh. 1988. Pakistan, Zia, and after.... Londyn: Asia Publishing House.

Khan, Amjad, Mahmood. 2015. “Pakistan’s Anti-Blasphemy Laws and the Illegitimate Use of the «Law, Public Order, and Morality» Limitation on Constitutional Rights”. Review of Faith and International Affairs 13: 13-22.

Langer, Lorenz. 2014. Religious Offence and Human Rights: The Implications of Defamation of Religions. Cambridge: Cambridge University Press.

Mrozek-Dumanowska, Anna. 1999. Islam a demokracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ASKON.

Mucha, Marta. 2014. “Małżeństwo muzułmanina z chrześcijanką. Perspektywa prawa islamu”. Kościół i Prawo 2: 83-104.

Munir, Muḥammad. 2008. “Precedent in Islamic Law with Special Reference to the Federal Shariat Court and the Legal System in Pakistan”. Islamic Studies 47: 445-482.

Qasmi, Ali, Usman. 2015. The Ahmadis and the Politics of Religious Exclusion in Pakistan. Londyn: Anthem Press.

Siddique, Osama, Hayat Zahra. 2008. “Unholy Speech and Holy Laws: Blasphemy Laws in Pakistan – Controversial Origins, Design Defects, and Free Speech Implications”. Minnesota Journal of International Law 17: 303-385.

Temperman, Jeroen, Koltay András (ed.). 2017. Blasphemy and Freedom of Expression. Comparative, Theoretical and Historical Reflections after the Charlie Hebdo Massacre. Cambridge University Press.

Uddin, Asma. 2011. “Blasphemy Laws in Muslim Majority Countries”. The Review of Faith & International Affairs 5-6: 47-55.

Uddin, Asma. 2015. “Free Speech and Public Order Exceptions: A Case for the US Standard”. BYU Law Review 3: 727.

Pobierz

Opublikowane
2019-12-30


Dziwisz, S. (2019). Islamizacja prawa karnego Pakistanu na przykładzie nowelizacji i stosowania przepisów prawa o bluźnierstwie. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 22, 233–254. https://doi.org/10.31743/spw.5482

Stanisław Dziwisz  stanislawdziwisz@poczta.fm
Najwyższa Izba Kontroli

Dr, doradca prawny w Najwyższej Izbie Kontroli, Kraków

https://orcid.org/0000-0001-8937-3572Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).