Kontakt

Adres redakcji / Editor's office:

Katedra Prawa Wyznaniowego
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14 p.701
20-950 Lublin
Poland
(48) 81 445-37-01
wyznanie@kul.pl

Główna osoba do kontaktu

Marta Ordon
Sekretarz redakcji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński