Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Redaktor naczelny
Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) mail: pstan@kul.pl
Z-ca redaktora naczelnego
Artur Mezglewski (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)
mail: a.mezglewski@akademia.mil.pl
Redaktor tematyczny
Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski, Polska) mail: dwalencik@uni.opole.pl
Redaktor tematyczny
Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska) mail: zdzislaw.zarzycki@uj.edu.pl
Sekretarz redakcji
Marta Ordon (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) mail: mordon@kul.pl

Członkowie redakcji

Oleksandr Bilash (Ужгородський національний університет, Užhorod, Ukraina)

Záboj Horák (Univerzita Karlova, Republika Czeska)
Blaž Ivanc (Univerza v Ljubljani, Słowenia)
Michaela Moravčíková (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja)

Vincenzo Pacillo (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Włochy)
Emanuel P. Tăvală (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)
Wolfgang Wieshaider (Universität Wien, Austria)

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI:
Daria Bębeniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska) 
Jadwiga Potrzeszcz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Delaine R. Swenson (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

RADA NAUKOWA: