Zespół redakcyjnyZESPÓŁ REDAKCYJNY:

Redaktor naczelny
Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) mail: pstan@kul.pl  www.  https://orcid.org/0000-0002-2437-8513  https://kul.academia.edu/PIOTRSTANISZ 

Z-ca redaktora naczelnego
Artur Mezglewski (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)
mail: a.mezglewski@akademia.mil.pl www.  https://orcid.org/0000-0001-7726-6606
Redaktor tematyczny
Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski, Polska) mail: dwalencik@uni.opole.pl www.  https://orcid.org/0000-0002-1027-3980
Redaktor tematyczny
Zdzisław Zarzycki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska) mail: zdzislaw.zarzycki@uj.edu.pl www.  https://orcid.org/0000-0002-4013-886X
Sekretarz redakcji
Marta Ordon (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska) mail: mordon@kul.pl  www.  https://orcid.org/0000-0003-0908-0628  https://kul.academia.edu/MartaOrdon

Członkowie redakcji

Oleksandr Bilash (Ужгородський національний університет [Užgorodsʹkij nacìonalʹnij unìversitet], Užhorod, Ukraina)  www.  https://orcid.org/0000-0002-1248-7798 

Záboj Horák (Univerzita Karlova, Republika Czeska)  www.  https://orcid.org/0000-0001-5221-3743
Blaž Ivanc (Univerza v Ljubljani, Słowenia)  www.  https://orcid.org/0000-0003-4242-7611
Michaela Moravčíková (Trnavská univerzita v Trnave, Słowacja) www.  https://orcid.org/0000-0002-0856-0286

Vincenzo Pacillo (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Włochy)  www.  https://orcid.org/0000-0001-6302-5289
Emanuel P. Tăvală (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Rumunia)  www.
Wolfgang Wieshaider (Universität Wien, Austria)   www.

Michał Czelny (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)  www.  https://orcid.org/0000-0003-1420-4090

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI:
Daria Bębeniec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)   www.  https://orcid.org/0000-0003-0289-7192
Delaine R. Swenson (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)  www.  https://orcid.org/0000-0002-0781-0765 

RADA NAUKOWA: