XIX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczanie wolności przekonań i kultu", Wigry, 24–26 maja 2022 r.

Aneta M. Abramowicz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0002-1601-6969

Marek Bielecki

Akademia Sztuki Wojennej , Polska
https://orcid.org/0000-0003-3880-017X


Abstrakt

Sprawozdanie z XIX Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczanie wolności przekonań i kultu", Wigry, 24–26 maja 2022 r.

Słowa kluczowe:

wolność sumienia i wyznania, wolność sumienia i religii

Pobierz

Opublikowane
22-12-2022


Abramowicz, A., & Bielecki, M. . (2022). XIX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Dopuszczalne i niedopuszczalne ograniczanie wolności przekonań i kultu", Wigry, 24–26 maja 2022 r. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 25, 403–406. https://doi.org/10.31743/spw.14460

Aneta M. Abramowicz  aneta.abramowicz@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr, Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20­-950 Lublin

https://orcid.org/0000-0002-1601-6969
Marek Bielecki 
Akademia Sztuki Wojennej

Dr hab. prof. ASzWoj, Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej, Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa

https://orcid.org/0000-0003-3880-017XLicencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora