Call for papers: tom 26 (2023) poświęcony pamięci O. Prof. Ignáca Antonína Hrdiny

2022-07-17

Redakcja Studiów z Prawa Wyznaniowego zamierza zadedykować tom 26 czasopisma pamięci O. Prof. Ignáca Antonína Hrdiny (1953-2022), wieloletniego członka Rady Naukowej naszego czasopisma, profesora na Uniwersytecie Karola w Pradze, wybitnego znawcy prawa kanonicznego i czeskiego prawa wyznaniowego.

Zapraszamy Autorów do składania oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) artykułów naukowych, materiałów, recenzji i sprawozdań z zakresu prawa wyznaniowego. Teksty (w języku polskim lub angielskim) przygotowane zgodnie ze wskazówkami dla Autorów przyjmujemy w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu OJS.

Gromadzenie materiałów zakończymy 31 maja 2023 r. Opracowania złożone z wyprzedzeniem będą na bieżąco poddawane procesowi redakcyjnemu i publikowane w trybie Online First przed publikacją całego tomu.