Status kapelanów duszpasterstw specjalnych w ukraińskim systemie prawnym

Jerzy Nikołajew

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, , Polska
https://orcid.org/0000-0003-1505-9710


Abstrakt

Ukraińskie duszpasterstwo wojskowe posiada najbardziej rozwinięte struktury organizacyjne. Wpływ na to miały wydarzenia związane z rosyjską aneksją Krymu oraz wojną hybrydową w Donbasie. Także duszpasterstwo więzienne zostało zorganizowane w oparciu o struktury zakładów karnych i aresztów śledczych. Natomiast duszpasterstwo policyjne wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych. Poza tym Kościół greckokatolicki na Ukrainie utworzył własne struktury diecezjalne dla potrzeb duszpasterstw specjalnych a pozostałe wspólnoty religijne kapelaństwo w wojsku, policji i więziennictwie zorganizowały jedynie w formie szczątkowej. Opracowanie dotyczy funkcjonowania duszpasterstwa wojskowego, policyjnego i więziennego na Ukrainie. Przeprowadzona została analiza unormowań prawnych i praktyki w tym zakresie. Celem badań było wskazanie możliwych rozwiązań legislacyjnych, polegających np. na wydaniu przepisów państwowych gwarantujących opiekę religijną w formie duszpasterstw specjalnych. Stąd na końcu artykułu sformułowane zostały stosowne wnioski i postulaty

Słowa kluczowe:

kapelan, duszpasterstwo specjalne, wolność religijna, duszpasterstwo wojskowe, ukraiński system prawny, wolność sumienia i religii, relacje państwo-kościół, związki wyznaniowe

Kornelyuk, B. 1998. „Viys’Ko i tserkva: istoriya, problemy, perspektyvy”. In: Vseukrayins’Ka mizhnarodna khrystyyans’ka Asambleya „Zapovid’novu dayu vam: lyubit’ odyn odnoho” (Ioan, 13,34). Naukovo-praktychna konferentsiya, Kyyiv, 17-18 lyutoho 1998 r, red. В. Туркевич. Kyyiv.

Kokhanchuk, Ruslan. 2011. „Rol’ kapelanstva u protsesi vidrodzhennya Zbroynykh Sylukrayiny na pochatku 90-kh rokiv mynuloho stolittya”. Viysko Ukrayiny 8(134): 20-22.

Kovalenko, Łesia. 2002. „Podstawowe regulacje wyznaniowe w prawie ukraińskim”. Studia z Prawa Wyznaniowego 5: 79-109.

Kozyrska, Antonina. 2014. Pluralizm wyznaniowy a integracja narodu ukraińskiego po 1991 roku. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.

Nikołajew, Jerzy. 2015. „Wolność sumienia i wyznania więźniów na Ukrainie. Ujęcie prawne i socjologiczne”. Nurt SVD 1: 211-234.

Nikołajew, Jerzy. 2016. Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim systemie prawnym. Lublin: „Unitas” Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej.

Panteley, Kostyantyn. 2012. „Suchasni rysy kryminal’no-vykonavchoyi systemy ta rol’ penitentsiarnoho dushpastyrstva”. In: Sluzhyty uv”yaznenym. Fakhovi oriyentyry dlya dushpastyrstvau penitentsiarnykh zakladakh, 14-35. L’Viv: Vydavnytstvo „Don Bosko”.

S’Omin, Cerhiy. 2000. „Tserkva i armiya: partnerstvo chy pohlynannya?”. Natsional’Na bezpekai oborona 10: 99-104.

Vladychenko, Larysa. 2013. „Instytut viys’kovoho kapelanstva v Zbroynykhsylakh Pol’Shchi”. Skhid 5(125): 178-182].

Warzonek, Michał. 2014. Religion and Politics in Ukraine. The Orthodox and Greek catholic. Elements of Ukraine's Political System. Cambridge Scholars Publishing.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-18


Nikołajew, J. (2018). Status kapelanów duszpasterstw specjalnych w ukraińskim systemie prawnym. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 21, 183–204. https://doi.org/10.31743/spw.186

Jerzy Nikołajew 
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski,

Dr hab. prof. UO, Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 87a, 45-060 Opole

https://orcid.org/0000-0003-1505-9710Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Inne teksty tego samego autora