Finansowanie związków wyznaniowych w Gruzji z budżetu państwa

Dimitry Gegenava

Sulkhan-Saba Orbeliani University , Gruzja
https://orcid.org/0000-0003-3269-3924


Abstrakt

Niniejszy artykuł analizuje obecny model państwowego finansowania związków wyznaniowych w Gruzji, biorąc pod uwagę jego założenia oraz naturę i koncentrując się na problemie uprzywilejowanego traktowania niektórych związków wyznaniowych (w szczególności Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego). Jako pierwsze zaprezentowano kluczowe założenia finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych w Gruzji. Następnie artykuł przybliża orzecznictwo gruzińskiego Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do omawianych kwestii. Na koniec wskazano wady obecnego modelu oraz zaproponowano kierunki pożądanych zmian w systemie finansowania związków wyznaniowych. Autor argumentuje, że przyszłe rozwiązania w tym zakresie powinny w większym stopniu uwzględniać zasadę świeckości państwa. Artykuł wieńczy wskazanie możliwych wzorców europejskich, do których powinien odnieść się gruziński ustawodawca.

Słowa kluczowe:

finansowanie związków wyznaniowych, Gruzja, Gruziński Kościół Prawosławny, relacje państwo-kościół, Demokratyczna Republika Gruzji

“An Overview of the Public Funding Provided to the Georgian Patriarchate”, Transparency International Georgia, July 4, 2013, https://www.transparency.ge/en/blog/overview-public-financing-provided-georgian-patriarchate

Cranmer, Frank. “National Churches, Territoriality and Mission”. Law & Justice – Christian Law Review 149 (2002): 157-177.

De Been, Wouter, and Saune Taekema. “Religion in the 21st Century: Debating the Post-Secular Turn”. Erasmus Law Review 5, no.1 (2012): 1-3.

Freedom of Religion: Critique of Discriminatory and Nonsecular State Policy. Tbilisi: Human Rights Education and Monitoring Center, 2016.

Gegenava, Dimitry. “Church-State Relations in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921)”. Studia z Prawa Wyznaniowego 21 (2018): 255-266.

Jones, Steven F. “Soviet Religious Policy and the Georgian Orthodox Apostolic Church: From Khrushchev to Gorbachev”. Religion, State and Society: The Keston Journal 17, no. 4 (1989): 292-312.

Habermas, Jürgen. Zwischen Naturalismus und Religion: Philosophische Aufsätze. Frankfurt am Mein: Suhrkamp, 2009.

McCauliff, Catherine M.A. “Dreyfus, Laïcité and the Burqa”. Connecticut Journal of International Law 28 (2012): 117-151.

Policy of the State Funding of Religious Organizations: Analysis of the 2014-2015 Practice. Tbilisi: Tolerance and Diversity Institute and Human Rights Education and Monitoring Center, 2016.

Practice of Funding Religious Organizations by Central and Local Governments /The review of the condition of 2013 and the beginning of 2014 years and the review of the policy change after transition of the government. Tbilisi: Tolerance and Diversity Institute and Human Rights Education and Monitoring Center, 2014.

Rosenfeld, Michel. “Introduction: Can Constitutionalism, Secularism and Religion Be Reconciled in an Era of Globalization and Religious Revival?” Cardozo Law Review 30 (2009): 2333-2368.

Roudometof, Victor. “The Evolution of Greek Orthodoxy in the Context of World Historical Globalization”. In Orthodox Christianity in 21st Century Greece: The Role of Religion in Culture, Ethnicity and Politics, edited by Victor Roudometof and Vasilios N. Makrides, 21-38. Farnham: Ashgate, 2010.

Secularism and Religious Neutrality in Public Service: Practical Handbook for Public Servants. Tbilisi: Z. Vashakmadze, 2016.

“State Funding to Strengthen the Orthodox Faith”, Tolerance and Diversity Institute, February 18, 2014, https://tdigeorgia.wordpress.com/2014/02/24/state-funding-to-strengthen-the-orthodox-faith/

Study of Religious Discrimination and Constitutional Secularism in Georgia. Tbilisi: Tolerance and Diversity Institute, 2014.

“The Government of Georgia Comments on the ECRI report on Georgia (fifth monitoring cycle) 2016”, https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/

Dimitri Gegenava, Eklesia-sakhelmtsipos urtiertobis samartlebrivi modelebi da sakartvelos konstitutsiuri shetankhmeba, Tbilisi, 2018.

Kristine Margvelashvili, Martlmadidebeli eklesiis gavlena: politikuri protsesebi da archevnebi sakartveloshi, tsignshi: religia, sazogadoeba da politika sakartveloshi, Tbilisi, 2016.

Salome Minesashvili, Sakartvelos martlmadidebeli eklesia, rogorts samokalako aktori: gamotsvevebi da shesadzleblobebi, politikis dokumenti, N8, Maisi 2017.


Opublikowane
2019-12-30


Gegenava, D. (2019). Finansowanie związków wyznaniowych w Gruzji z budżetu państwa. Studia Z Prawa Wyznaniowego, 22, 119–134. https://doi.org/10.31743/spw.5478

Dimitry Gegenava  d.gegenava@sabauni.edu.ge
Sulkhan-Saba Orbeliani University

Associate Professor, Vice-Rector of Sulkhan-Saba Orbeliani University, Faculty of Law, 3 Kalistrate Kutateladze Str., 0186, Tbilisi, Georgia

https://orcid.org/0000-0003-3269-3924Licencja

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autor publikacji przenosi na wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy.
  2. Teksty składane do publikacji w „Studiach z Prawa Wyznaniowego" nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich. Oryginalność publikacji naukowej autor potwierdza w oświadczeniu składanym w trakcie zgłaszania tekstu oraz w podpisywanej umowie wydawniczej.
  3. Autorzy mają prawo zamieszczać swoje prace (w wersji udostępnionej przez wydawcę) w Internecie (np. w repozytoriach instytucjonalnych, academia.edu, researchgate.net lub na własnej stronie internetowej) dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym czasopiśmie.
  4. Za zgodą redakcji opublikowane w czasopiśmie teksty mogą być przedrukowywane w innych publikacjach (ze wskazaniem miejsca ich pierwotnej publikacji). 
  5. Redakcja zapewnia bezpłatny i otwarty dostęp (ang. open access) do całej zawartości czasopisma, zgodnie z definicją otwartego dostępu BOAI (Budapest Open Access Initiative).